odpady budowlane

Recykling gruzu i odpadów budowlanych

By | | No Comments

Odpady są naturalną częścią naszej codzienności. Nie wszystkie jednak mogą być wrzucone do tradycyjnego osiedlowego kosza na śmieci. W grupie tych wymagających specjalnego postępowania znajdują się także gruz i pozostałości budowlane. To odpady, które można poddawać recyklingowi.

Czym jest recykling gruzu i odpadów budowlanych?

Recykling w ogólnym rozumieniu to proces przetwarzania śmieci w celu ich ponownego wykorzystania. Może on być całkowity, kiedy odpady wykorzystywane są w 100% lub częściowy, gdy odzyskuje się tylko niektóre składniki. Potrzeba rozszerzania zakresu stosowania recyklingu wynika z przepisów unijnych, które narzucają na wszystkie kraje członkowskie obowiązek eliminowania jak największej ilości śmieci. Celem surowych przepisów jest bardziej efektywna ochrona zagrożonego działalnością człowieka środowiska naturalnego.

Obok papieru, puszek metalowych czy tworzyw sztucznych recyklingowi mogą być też poddawane odpady budowlane i gruz. Proces ten obejmuje następujące etapy:

 • oddzielanie odpadów budowlanych oraz ich składowanie np. w kontenerach,
 • wstępną segregację na rodzaje,
 • kruszenie gruzu i odpadów lub rozdrabnianie innymi metodami,
 • magnetyczne odseparowywanie elementów zbrojenia,
 • sortowanie na frakcje.

Korzyści z recyklingu odpadów budowlanych

Kontenerowy wywóz gruzu oferuje wiele specjalistycznych firm, do których zalicza się też nasze przedsiębiorstwo Sawo Gruz. Dzięki możliwości zbierania i przetwarzania takich pozostałości powstaje surowiec wtórny, który znajduje szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach budownictwa i zagospodarowania przestrzeni. Do najważniejszych korzyści z recyklingu można zaliczyć:

 • eliminowanie nadmiaru odpadów na wysypiskach śmieci,
 • ograniczenie powstawania tzw. dzikich wysypisk,
 • możliwość wykorzystania niektórych frakcji materiału do budowy dróg, umacniania nasypów i fundamentów, wysypywania placów i wielu innych,
 • obniżanie kosztów produkcji materiałów budowlanych,
 • zmniejszanie intensywności tej produkcji, a w konsekwencji ograniczenie zanieczyszczeń środowiska i oszczędzanie energii.

Brak miejsc do składowania oraz wymierne korzyści, jakie niesie ponowne wykorzystanie odpadów budowlanych są wystarczającym impulsem do ich recyklingu.

rozbiorka domu

Procedury bezpieczeństwa podczas rozbiórki domu

By | | No Comments

Budowanie domu wiąże się z koniecznością spełnienia wielu warunków, w tym również tych związanych z kwestią bezpieczeństwa pracowników i samej budowy. Podobne zasady obowiązują też podczas prac rozbiórkowych. Powinni je więc przeprowadzać wykwalifikowani specjaliści.

Bezpieczne wyburzanie ze specjalistami

Rozbiórka starego, zniszczonego budynku bywa bardziej niebezpieczna niż stawianie nowego domu. Powodem jest upływ czasu i niszczące siły, które przez dziesiątki lat oddziaływały na mury. Zważywszy, że rozbierane dziś domy powstawały w czasach, kiedy nie znano jeszcze nowoczesnych technologii, wiele takich budynków przypomina niestabilne domki z kart. Nawet niewielki magazyn, szopa czy garaż mogą przysporzyć wiele problemów. Dlatego znacznie lepszym rozwiązaniem niż samodzielne wykonanie prac jest powierzenie takiego zadania specjalistom.

Firmy oferujące tego typu usługi, do których zalicza się też Sawo Gruz, nie tylko dysponują wiedzą i uprawnieniami, ale też odpowiednim ciężkim sprzętem. Koparki, koparkoładowarki oraz wywrotki są niezbędne zarówno do rozebrania budynku, jak i do uprzątnięcia terenu. Dodatkową usługą w ofercie jest wynajem kontenerów na odpady oraz wywóz gruzu wraz z jego utylizacją.

Rozbiórkowe procedury bezpieczeństwa

Prace przy wyburzaniu domu lub rozbieraniu konstrukcji hali stalowej wymagają zastosowania się do zasad BHP oraz do zdroworozsądkowych reguł. Na pracowników i ekipy rozbiórkowe określone obowiązki nakłada samo prawo budowlane. Oto kilka przykładowych zaleceń.

 • Prac rozbiórkowych nie powinno się przeprowadzać przy wietrze przekraczającym prędkość 10m/s. Grozi to zawaleniem się ścian.
 • W czasie rozbiórki pracownicy mogą przebywać wyłącznie na najwyższej kondygnacji.
 • Konieczne jest systematyczne usuwanie gruzu za pomocą rynien zsypowych.
 • Niedopuszczalne jest podkopywanie ścian.
 • Pracownicy rozbiórkowi powinni stosować środki ochrony osobistej.
 • W skrajnych częściach budowli niezbędna jest odpowiednia asekuracja.
 • Rozbiórka powinna się odbywać pod nadzorem kierownika prac (art. 18 prawa budowlanego).
 • Obowiązkowe jest prowadzenie dziennika rozbiórki.

Samodzielne rozbieranie budynku lub garażu może prowadzić do nieprzewidzianych wypadków, a także wiązać się z niedotrzymaniem obowiązków, jakie nakłada prawo.

gruz

Możliwości ponownego wykorzystania odpadów budowlanych

By | | No Comments

Okresowe remonty, jakie każdy przeprowadza w swoim mieszkaniu czy domu jednorodzinnym, wiążą się z powstawaniem sporej ilości odpadów budowlanych. Te problematyczne śmieci mogą być jeszcze bardzo użyteczne pod warunkiem, że zostaną odpowiednio przetworzone.

Rodzaje odpadów budowlanych

Pojęcie gruzu lub odpadów budowlanych zazwyczaj odnoszone jest do ogólnej masy śmieci, jakie pozostają po przebudowie czy remoncie domu. W rzeczywistości stanowią one mieszaninę różnych odpadów, które nie tylko mają odmienną strukturę i skład chemiczny, ale też mogą być wykorzystane do odmiennych celów. Stąd tak ważne jest sortowanie śmieci na budowie, a jeśli remont przeprowadzany jest prywatnie, warto wynająć kontener na gruz, a następnie zlecić wywiezienie go do sortowania w specjalnych zakładach.

Ogólnie odpady budowlane dzieli się na:

 • * gruz ceglany,
 • * gruz ceramiczny,
 • * gruz betonowy,
 • * odpady z drewna, tworzyw sztucznych i szkła,
 • * stal zbrojeniową i złom metalowy,
 • * instalacje metalowe i armaturę,
 • * grunt z wykopów.

Podział odpadów na poszczególne kategorie ma duże znaczenie w kontekście ich późniejszego wykorzystania do celów produkcyjnych.

Zastosowanie gruzu i odpadów budowlanych jako surowców wtórnych

Odpady budowlane stanowią coraz poważniejszy problem. Jest to efektem wzrastających cen gruntów i w konsekwencji wyburzania pod nowe budownictwo starych domów, w miejsce których budowane są nowe. Wyburzenia i przebudowy powodują powstawanie dużych ilości gruzu, który może być ponownie zagospodarowany. Szacuje się, że około 40% odpadów budowlanych to beton, który – po odpowiednim przetworzeniu – może być wykorzystany do produkcji nowego materiału.

Zainteresowanie technologiami, które umożliwiają ponowne wykorzystanie materiałów budowlanych systematycznie wzrasta. Do odpadów przydatnych technicznie zalicza się m.in. gruz betonowy i ceglany oraz beton zbrojony, które mogą zostać przekształcone w postać kruszywa. Ten charakterystyczny materiał stanowi podstawę w procesie budowy dróg i utwardzania fundamentów. Jest stosowany do stabilizacji i wzmocnień gruntu, do budowy umocnień przeciwpowodziowych itp. Powszechnie wykorzystywana jest też kruszona cegła.

kontener 2

Kontener na gruz – jaki wybrać na potrzeby remontu?

By | | No Comments

Remont lub przebudowa domu są równoznaczne z wyprodukowaniem sporej ilości odpadów budowlanych. Tego rodzaju śmieci wymagają specjalnego zagospodarowania, dlatego warto wynająć do ich utylizacji profesjonalną firmę. Oferuje ona nie tylko wywóz i recykling odpadów, ale również wynajem odpowiedniego kontenera.

Pojemność odpowiednia do potrzeb

Jednym z podstawowych elementów, na jaki trzeba zwrócić uwagę podczas wynajmowania kontenera na gruz, jest jego pojemność. Firmy, które świadczą tego typu usługi mają zazwyczaj w ofercie pojemniki o różnej objętości, a właśnie od niej zależy wysokość ponoszonej za wynajem opłaty.

Najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem będzie wybór takiego kontenera, który zostanie w całości zapełniony i jednorazowo wywieziony. Stąd też konieczne jest oszacowanie, jak dużo odpadów może powstać podczas wykonywanych prac. Najwięcej gruzu pozostaje po wyburzaniu budynku lub jego części. Jeśli takie prace są planowane, niezbędne będzie wynajęcie kontenera na gruz o pojemności nawet 34 m3. Tego typu pojemnik sprawdzi się też wówczas, gdy w sąsiedztwie domu są wycinane duże drzewa lub ich większa liczba. Jeśli natomiast prace ograniczają się do malowania czy przesunięcia pojedynczej ścianki działowej – ekonomiczniejszym rozwiązaniem będzie kontener o pojemności 2-5 m3.

Formalności i koszty usługi

Wybór firmy, która oferuje kontenerowy wywóz odpadów budowlanych i wypożycza pojemniki to dopiero pierwszy krok w rozwiązywaniu problemów legalnego pozbycia się odpadów poremontowych. Im większy pojemnik i im mniej prywatnego terenu mamy do dyspozycji, tym więcej trzeba załatwić formalności. Najmniejszy kłopot z ustawieniem kontenera mają właściciele domów jednorodzinnych, bowiem zawsze znajdzie się trochę miejsca w ogrodzie lub na podwórku. W zbiorowym budownictwie niestety trzeba uzyskać zgodę zarządcy, administracji budynku lub właściciela, jeśli mieszkamy w kamienicy prywatnej. W wielu przypadkach za ustawienie pojemnika na gruz trzeba dodatkowo zapłacić, a już szczególnie takie koszty naliczają władze miasta, jeśli do tego celu wykorzystamy publiczny chodnik, trawnik lub pas jezdni. Kary za nielegalne wyrzucanie gruzu lub ustawienie pojemnika bez zezwolenia są bardzo wysokie, dlatego warto dmuchać na zimne i postarać się o odpowiednie zaświadczenie.

sawo gruz

Zalety wywozu odpadów w kontenerach

By | | No Comments

Kontenery od lat wykorzystywane są w zakładach przemysłowych jako wielkogabarytowe pojemniki na odpady. Mają one bardzo wiele zalet, ale przede wszystkim pozwalają na gromadzenie i wygodny transport dużej ilości śmieci o większych gabarytach. Takie pojemniki można też wynająć na okres remontu.

Powszechne zastosowanie kontenerów

Metalowe pojemniki w wielu rozmiarach już od lat wykorzystywane są do różnych celów. Przeciętnemu człowiekowi kontenery kojarzą się główne z pojemnikami na śmieci, które stoją na lokalnych osiedlach albo w dużych zakładach produkcyjnych. Im więcej odpadów produkuje firma, tym większych potrzebuje pojemników.

Kontenery są często stosowane również w branży transportowej. Doskonale sprawdzają się podczas przewożenia drobnych przedmiotów. Metalowe pojemniki można przystosowywać też do pełnienia funkcji mieszkalnych, biurowych, sanitarnych i gospodarczych.

Pomimo tak wielu zastosowań najpopularniejszym i zarazem najbardziej uniwersalnym jest transport odpadów. Dzięki specjalnym konstrukcjom wyposażonym w pochyłe boki lub otwierane grodzie, kontenery na gruz i śmieci można łatwo przewozić specjalnymi samochodami z dźwigiem i równie szybko opróżniać.

Zalety transportu śmieci w kontenerach

Wykorzystanie metalowych pojemników i ich dużej pojemności do gromadzenia i przewozu śmieci oraz odpadów budowlanych wiąże się z wieloma korzyściami. Najważniejsze to:

 • możliwość jednorazowego zgromadzenia dużej ilości odpadów sprzyja obniżeniu kosztów transportu,
 • duża rozpiętość pojemności, od 1 do 34 m3, która pozwala na dostosowanie pojemnika do potrzeb gospodarstwa, firmy, remontu czy wyburzania domu,
 • wielkość kontenerów, która sprzyja wyrzucaniu do nich przedmiotów o większych gabarytach – dzięki temu w okolicy śmietnika nie gromadzą się stare meble i inne śmieci,
 • możliwość zachowania porządku oraz ochronienia przed zniszczeniem trawnika czy rabat ogrodowych,
 • możliwość łatwego opróżnienia piwnic i wygospodarowania miejsca na inne przedmioty.

Warto podkreślić, że kontener na gruz podczas remontu z usługą jego wywiezienia to sposób na pozbycie się odpadów budowlanych w zgodzie z prawem. W wielu sytuacjach wynajęcie kontenera zapewnia też wymierne korzyści materialne, zwłaszcza jeśli odpady wymagają utylizacji i trzeba je wywieźć na własny koszt.

Worki na gruz – alternatywa dla kosztownych kontenerów

Big Bag, czyli elastyczne kontenery na śmieci

By | | No Comments

Gromadzenie i wywóz gruzu oraz odpadów budowlanych, jakie pozostają po remoncie domu, wymaga odpowiednich pojemników. Jeśli takich śmieci jest niewiele, korzystną alternatywą dla kontenera będą duże, elastyczne worki typu Big Bag. Są one tańsze i znacznie wygodniejsze do transportowania.

Czym są pojemniki typu Big Bag?

W języku angielskim określenie „Big Bag” oznacza wielką torbę i w rzeczywistości jest to tłumaczenie adekwatne do tego, czym są te wyjątkowe opakowania. Kształtem przypominają pudełko, wyposażone są w parę uchwytów, dzięki którym można je wygodnie przenosić. Stąd też ich podobieństwo do toreb zakupowych.

Specyfiką Big Bagów jest wykonanie ich z polipropylenowej tkaniny technicznej, która wytrzymuje bardzo duże obciążenia oraz jest wyjątkowo odporna na przedzieranie. Sposób wykonania torby decyduje o jej właściwościach i przeznaczeniu.

 • Torby powlekane są wyjątkowo odporne na przenikanie powietrza, dzięki czemu można w nich przechowywać produkty ze skłonnością do pylenia.
 • Torby niepowlekane, szczególnie te o rzadszym splocie, zapewniają przepływ powietrza i swobodne oddychanie zawartości. Idealnie nadają się np. do transportu ziarna zbóż.
 • Torby z wkładem foliowym i uszczelnianymi szwami wykazują dużą odporność na przenikanie wilgoci, dlatego mogą być wykorzystywane do transportu materiałów, które wymagają suchego środowiska.

Dodatkowym urozmaiceniem jest wykonywanie takich pojemników z tkanin technicznych o różnej gramaturze, dzięki czemu są one bardziej szczelne lub przewiewne – w zależności od potrzeb.

Torby Big Bag a transport gruzu po remoncie

Jednym z wielu zastosowań elastycznych kontenerów Big Bag jest wykorzystanie ich do gromadzenia i wywozu odpadów budowlanych oraz gruzu. Pojemność jednej takiej torby to nawet 1 m3, dlatego zmieści się w niej spora ilość śmieci. Jest zbudowana z poliestrowej tkaniny technicznej, co gwarantuje takiemu pojemnikowi bardzo dużą wytrzymałość. Można w niej więc przenosić ciężary od 100 do 2500 kg.

Oferowane przez producentów elastyczne worki na gruz mają płaskie, kwadratowe dno o najczęściej spotykanych wymiarach 62,5 x 62,5 cm lub 90 x 90 cm. Te do transportu gruzu wyposażone są w cztery narożne uchwyty, dzięki czemu można je wygodnie przenosić lub transportować za pomocą urządzeń dźwigowych.

 

zsypy do gruzu

Zsypy do gruzu – kiedy warto je stosować?

By | | No Comments

Regularne usuwanie gruzu z miejsca budowy ułatwia prace remontowe. W przypadku prac na wyższych kondygnacjach niezbędne mogą się okazać zsypy budowlane, które umożliwiają bezpieczne usunięcie gruzu.

Zastosowanie zsypów

Zsypy do gruzu stosuje się do prac takich jak rozbiórka dachów, zsypywanie gruzu i śmieci, prace remontowe i wykończeniowe oraz zsypywanie śniegu. Na rynku dostępne są zsypy, które zbudowane są z segmentów, które można ze sobą łączyć. Dzięki temu możliwe jest otrzymanie pożądanej długości. Całość konstrukcji stabilizowana jest za pomocą łańcucha, dzięki czemu rękawy charakteryzują się dużą stabilnością. Produkowane są z tworzywa sztucznego, które cechuje wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne. Dzięki temu rękawy zsypowe spełniają normy BHP. Należy też dodać, że dzięki zastosowaniu zsypów zmniejsza się zapylenie powietrza, a gruz trafia dokładnie w miejsce przeznaczone do kontenera. Dzięki temu możliwe jest zachowanie czystości przy wysypywaniu gruzu. Zsypy  sprawdzają się w otworach okiennych, na rusztowaniach, w pozycji pionowej czy przy stropach w pozycji poziomej.

Wynajem zsypów budowlanych

Nie każda firma budowlana dysponuje własnymi zsypami, ponieważ ich przechowywanie jest kłopotliwe i nie zawsze zachodzi potrzeba ich używania. W razie konieczności dobrze jest taki zsyp wynająć. Z pewnością usprawni on pracę na budowie i zapewni bezpieczeństwo pracy.  Rękawy zsypowe do gruzu charakteryzują się prostą konstrukcją, dzięki czemu ich montaż oraz demontaż jest bardzo łatwy. Cena uzależniona jest od rodzaju zsypu i czasu, na który zostaje on wynajęty. Jeśli decydujemy się na wynajęcie rękawa zsypowego, to watro też rozważyć zamówienie kontenera, do którego będzie trafiał gruz. Dzięki temu będziemy mieć zapewniony jego wywóz. Dzięki połączeniu tych dwóch usług zyskujemy na czasie. Dodatkowo firma Sawo Gruz zapewnia bezpłatny transport w przypadku wynajmu zsypu wraz z kontenerem na gruz.

wywóz gruzu z rozbiórek

Rozbiórka i wyburzanie budynku

By | | No Comments

Planując rozbiórkę budynku, musimy brać pod uwagę nie tylko koszt prac wyburzeniowych. Należy też zadbać o to, by z miejsca rozbiórki został wywieziony gruz.

Jak zabrać się do rozbiórki?

Aby przeprowadzić rozbiórkę budynku, niezbędne jest zadbanie o bezpieczeństwo. W przypadku, gdy rozbiórki będziemy dokonywać samodzielnie, to za bezpieczeństwo odpowiada prawnie właściciel nieruchomości. Wyburzenie można prowadzić ręcznie, ale tylko w przypadku budynków wykonanych z materiałów, które nie są wytrzymałe. Jeśli jest to dom murowany, to musimy wyburzyć go za pomocą maszyn. W tym przypadku najlepszym rozwiązaniem będzie znalezienie firm, które świadczą usługi wyburzeniowe za pomocą koparek, koparko ładowarek i ładowarek. Ceny rozbiórki uzależnione są od objętości i wysokości budynku, grubości ścian budynku. Ważny jest też rodzaj konstrukcji budynku oraz ilość gruzu, który trzeba będzie wywieźć po rozbiórce. Mimo że wiele materiałów z rozbiórki można wykorzystać do budowy nowego domu, to w praktyce jest to nieopłacalne. Wymagałoby to stworzenia indywidualnej dokumentacji projektowej, co znacznie podniosłoby jej koszt.

Jak i kiedy wybrać firmę, która wyburzy budynek?

Zanim zabierzemy się za wybieranie firmy, powinniśmy zadbać o to, by uzyskać pozwolenie na rozbiórkę, które trzeba uzyskać dla budynków powyżej 8 m. Po 21 dniach od zgłoszenia powinniśmy dostać pozwolenie na rozbiórkę. Prace rozbiórkowe powinny być rozpoczęte przed upływem trzech lat od podanego w zgłoszeniu terminu rozpoczęcia prac.

Przy wyborze firmy mającej zająć się rozbiórką, należy zwrócić uwagę na to, czy posiada ona odpowiednie doświadczenie oraz wymagane do tego typu prac uprawnienia. Należy sprawdzić, czy zapewniony będzie wywóz gruzu z miejsca rozbiórki. Jeśli do rozebrania mamy konstrukcje metalowe, ceglane lub żelbetonowe, to należy sprawdzić, czy firma się zajmuje tego typu rozbiórkami. Jeśli materiały z rozbiórki są w dobrym stanie technicznym, to istnieje prawdopodobieństwo, że obniżymy koszt rozbiórki dzięki ich przekazaniu firmie wykonującej rozbiórkę. Dotyczy to rozbiórki ręcznej, bo tylko w taki sposób można odzyskać nieuszkodzone materiały, jednak wydłuża to czas samej rozbiórki.

kontenery na odpady

Rodzaje kontenerów na odpady i gruz

By | | No Comments

Kontenery różnią się między sobą wielkością, przeznaczeniem oraz konstrukcją. Przed wyborem odpowiedniego kontenera powinniśmy wiedzieć, jakiego rodzaju odpady i w jakiej ilości zamierzamy umieścić w kontenerze oraz w jakim miejscu będzie on ustawiony.

Kontenery na odpady i gruz

Przed wyborem kontenera należy oszacować ilość gruzu. Wybór zbyt małego kontenera będzie się wiązał z większą częstotliwością jego wywozu oraz z utrudnieniami na placu budowy. Zbyt duży kontener będzie wiązał się z wyższymi kosztami dzierżawy. Każda firma korzysta z trochę innych kontenerów, jednak poszczególne ich typy są podobne. Kontenery mogą być odkryte i zakryte. Zakryte kontenery zapewniają ochronę przed podrzucaniem śmieci przez postronne osoby, jeśli kontener znajduje się np. przy ulicy lub w miejscu ogólnie dostępnym.

Wielkość kontenera

Małe kontenery odkryte o pojemnościach 2m3 i 3m3 typu Mulda nadają się do wywozu gruzu i odpadów budowlanych oraz do składowania ziemi i innych materiałów sypkich. Dobrze spisują się w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Więcej miejsca zajmują kontenery odkryte o pojemności od 2m3 do 6m3. Do składowania i wywozu gruzu oraz odpadów komunalnych służy odkryty kontener o wielkości 7m3. Największy kontener na odpady budowlane i wielkogabarytowe odpady komunalne, a także na korę, gałęzie, liście ma pojemność 34m3.

Przeznaczenie kontenerów

Poza wielkością kontenera ważne jest też to, co będziemy w nim umieszczać. Nie wszystkie kontenery, ze względu na różnice konstrukcyjne, przystosowane są do składowania i wywożenia odpadów sypkich lub wielkogabarytowych. Tego typu kontenerami są na przykład prasokontenery, które służą do wywozu sprasowanej makulatury, folii czy odpadów tworzywowych. Są jednak bardzo wrażliwe na zanieczyszczenia, dlatego nie nadają się do wywozu brudnych odpadów papierowych typu tapety lub opakowania po produktach sypkich. Różnorodność kontenerów sprawia, że wybór najlepszego do naszych potrzeb najlepiej jest uzgodnić z pracownikiem firmy wywożącej odpady. Dzięki temu będziemy mieć pewność, że dany kontener spełni nasze potrzeby.

worek na gruz

Jaki worek na gruz wybrać?

By | | No Comments

Jeśli przeprowadzamy niewielki remont i nie chcemy zamawiać kontenera, to możemy się zdecydować na zgromadzenie gruzu w specjalnym worku, w którym zostanie on od nas odebrany.

Worki na gruz — big bag

Worki na gruz można kupić we wszystkich większych sklepach budowlanych. Są one bardziej wytrzymałe niż zwykłe worki na odpady. Dobrze sprawdzają się w przypadku mniejszej ilości gruzu oraz wtedy, kiedy ustawienie kontenera nie jest możliwe. Worki dostępne na rynku mają pojemność od 50 do 250 litrów. W zależności od materiału, z którego zostały wykonane worki, można je podzielić na:

 • worki polipropylenowe powlekane — chronią zgromadzone w nich odpady przed wilgocią, dlatego dobrze nadają się do materiałów pylących,
 • worki polipropylenowe niepowlekane — zwane też oddychającymi, mogą być przeznaczone również do przechowywania żywności.

Worki typu big bag są to worki brezentowe, które najczęściej wykorzystywane są na placach budowy. Mają pojemność od 1 do 2 ton. Są bardzo wytrzymałe, dlatego są najlepszym wyborem na odpady poremontowe.

Wynajęcie worka na gruz

Pamiętajmy, że gruzu nie możemy wyrzucać wraz z innymi odpadami komunalnymi. Nie możemy go też składować na działce. Grozi za to grzywna w wysokości do 500 zł. Możemy wywieźć samodzielnie gruz na najbliższe składowisko śmieci, ale wtedy potrzebny będzie pojemnik na gruz oraz odpowiedni środek transportu. Wysypiska śmieci pobierają opłatę, której wysokość uzależniona jest od rodzaju odpadów.  Dobrym rozwiązaniem może też być wynajem worków wraz z wywozem powstałego po remoncie gruzu. Jest to korzystne rozwiązanie, bo nie musimy kupować własnego worka na gruz i mamy zapewniony odbiór gruzu po zakończonym remoncie. Jeśli wybieramy worek na gruz z powodu braku miejsca na posesji, to musimy też zwrócić uwagę na to, czy będzie możliwy wjazd pojazdu, który ma go odebrać. Nie wszystkie firmy podejmują się odbioru gruzu w przypadku wąskiego wjazdu. Po odbiorze gruzu powinniśmy też dostać kartę przekazania odpadu.