Skip to main content

Osoby, które planują wynająć zsyp do gruzu, często zastanawiają się, czy do jego montażu niezbędne są jakieś uprawnienia. Nie są, jednak pracownicy montujący zsyp na budowach powinni przejść instruktaż stanowiskowy dotyczący bezpieczeństwa prac montażowych, oraz być zapoznani z instrukcją producenta zsypu.

Szkolenie

Pracownicy montujący zsyp podczas instruktażu powinni być również przeszkoleni, jak mają postępować w sytuacjach awaryjnych. Należy do nich m.in. uszkodzenie leja, zerwanie mocowania czy wystąpienie zatoru w zsypie. Muszą także wiedzieć, że wciągarka do montażu zsypu nie jest urządzeniem do transportu materiałów budowlanych i nie może być w tej sposób używana. Pracownicy montujący zsyp do gruzu na budowie muszą stosować takie same środki ochrony indywidualnej jak inni pracownicy budowy tj. kask i  rękawice ochronne. W razie potrzeby powinni być zaopatrzeni w sprzęt ochronny do pracy na wysokościach. Osoby, które obsługują zsyp powinny robić to w półmaskach przeciwpyłowych i  okularach ochronnych.

Zagrożenia

Wbrew pozorom zagrożeń przy montażu zsypu jest kilka. Przede wszystkim jest to upadek osób montujących z wysokości, zwłaszcza podczas prac na otwartych kondygnacjach czy rusztowaniach. Istnieje też ryzyko uszkodzenia elementów zsypu i ich upadku z wysokości. Problemem może też być przesypanie się gruzu z pojemnika. Miejsce zsypywania powinno być ogrodzone i wyraźnie oznakowane tablicami ostrzegawczymi. Ekipa powinna dopilnować, czy  w miejscu zrzucania gruzu i okolicy składowania nie przebywają osoby postronne. Procedury bezpieczeństwa przy pracy z rękawem do gruzu powinny więc dotyczyć nie tylko bezpieczeństwa samych pracowników, ale również osób przebywających w okolicy rękawa i kontenera. Rękaw i kontener powinny być ciągle nadzorowane podczas użytkowania.