Skip to main content

Podczas budowy, remontu czy rozbiórki generuje się zazwyczaj spore ilości gruzu. Jest to dość uciążliwy odpad, który nie jest zaliczany do odpadów komunalnych. Niestety, wiele osób pozbywa się go w nielegalny sposób: wyrzuca do zwykłego kosza lub, co gorsza, rozsypuje w lesie czy topi w jeziorze. Jakie mogą być konsekwencje takiego postępowania?

Potencjalne kary

Kara za nielegalne pozbywanie się gruzu może być różna, w zależności od metody, jak to zrobimy. Podstawową karę reguluje Kodeks wykroczeń. Za nielegalny wywóz gruzu grozi grzywna od 20 aż do 5000 zł. Jednak koszty mogą być jeszcze wyższe. Przykładem może być sytuacja, gdy gruz umieścimy w zwykłym kontenerze na śmieci i uszkodzi on odbierającą go śmieciarkę. Firma odbierająca odpady może wystąpić z roszczeniem o zwrot kosztów naprawy. Część osób myśli także, że może składować gruz na swojej posesji przez dłuższy czas i pozbywać się go na raty, lub poczekać, aż hałdę porośnie trawa. To także jest nielegalne. Właściciele domów jednorodzinnych zobowiązani są do utrzymywania na swoim terenie porządku. Jeśli nie spełniają tego obowiązku, mogą otrzymać mandat  w wysokości do 1500 zł. Dotkliwą karą dla wielu osób może być też niechęć okolicznych mieszkańców. Świadomość potrzeby ochrony środowiska jest coraz większa, a społeczeństwo daje coraz mniejsze przyzwolenie na śmiecenie i marnowanie surowców nadających się do recyklingu.

Jedyna słuszna opcja

Jak więc legalnie pozbywać się gruzu? W jedyny słuszny sposób: zamawiając profesjonalny wywóz gruzu w doświadczonej firmie. Pracownicy dostarczą pod nasz dom specjalny kontener na gruz, który odbiorą od nas, gdy będzie pełny. Gruz zostanie poddany recyklingowi i zostanie użyty przez firmy budowlane do budowy dróg lub domów. Kontenery dostępne są w różnych wielkościach, każda osoba przeprowadzająca remont na pewno więc znajdzie model dostosowany do jej potrzeb.