Skip to main content

Gruz powstaje podczas wszelkiego rodzaju prac budowlanych, rozbiórkowych, a także remontowych. Teoretycznie klasyfikowany jest jako odpad, w praktyce jednak może być cennym surowcem, zapewniającym wiele możliwości ponownego wykorzystania. Dlatego też zawsze powinniśmy zabiegać o to, aby odpowiednio zagospodarować gruz. Można go nie tylko oddać do ponownego profesjonalnego przetworzenia, ale i użyć na własne potrzeby. Poniżej kilka wskazówek.

Wywóz, recykling i ponowne wykorzystanie gruzu

Podczas budowy domu, remontu mieszkania, prac rozbiórkowych czy realizacji różnorodnych inwestycji budowlanych powstają spore ilości odpadów. Powinny być one odpowiednio składowane, a następnie przekazane firmom specjalizującym się w odbiorze gruzu. Absolutnie nie wolno ich wyrzucać do miejskich pojemników. Jest to nielegalne, ale i nierozsądne ze względu na możliwość ponownego zastosowania. Należy wynająć specjalny kontener na gruz, w którym pozostałości są gromadzone, a następnie mogą być sprawnie wywiezione.

Gruz to materiał, który z powodzeniem może być ponownie przetworzony. Najpierw powinien być jednak odpowiednio oczyszczony z elementów takich jak np. drewno, wkręty czy fragmenty folii. W tym celu przedsiębiorstwa specjalizujące się w recyklingu wykorzystują odpowiednie urządzenia, nazywane przesiewaczami. Następnie gruz jest rozdrabniany przy pomocy kruszarek. Możliwe jest także stopniowanie frakcji materiału, dzięki czemu jest on jeszcze lepiej przystosowany do późniejszego zastosowania.

Tak przygotowany gruz jest gotowy do użycia. Wykorzystywany jest m.in. podczas budowy dróg (powstaje z niego podbudowa), przy wykonywaniu wylewek, do utwardzania podłoża (np. pod kostkę brukową), niwelacji terenów, wzmacniania fundamentów, produkcji mieszanek betonowych, umacniania wałów przeciwpowodziowych, układania nawierzchni kortów tenisowych itp. Możliwości ponownego zastosowania gruzu jest wiele, dlatego zawsze warto składować go w specjalnych kontenerach, a następnie przekazać wywozu specjalistycznej firmie.