Skip to main content

Wynajem kontenera to dobry sposób na pozbycie się gruzu po remoncie czy liści i gałęzi po wiosennych porządkach. Wiele osób zastanawia się, czy postawienie pojemnika na odpady wymaga pozwolenia, a jeśli tak, to gdzie można je uzyskać. Odpowiedź na to pytanie brzmi: wszystko zależy od tego, do kogo należy teren, na którym chcemy ulokować kontener.

Postawienie kontenera na prywatnej posesji

Sprawa jest prosta, gdy chcemy postawić kontener na własnej posesji. Wówczas nie potrzebujemy zezwolenia. Kontenera nie można jednak umieścić w dowolnym miejscu – powinien on zostać ustawiony w taki sposób, aby samochód odbiorczy miał do niego łatwy dostęp, a podczas odbierania odpadów nie musiał zastawiać drogi.

Postawienie kontenera na nieruchomości wspólnej

Sytuacja wygląda nieco inaczej, gdy mamy do czynienia z nieruchomością wspólną, taką jak parking osiedlowy czy podwórko kamienicy. W takim przypadku należy złożyć wniosek do właściciela obiektu, którym najczęściej jest spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa. Na odpowiedź zwykle nie trzeba czekać długo i najczęściej jest ona pozytywna.

Postawienie kontenera na trawniku, chodniku, ulicy

Sprawa komplikuje się, gdy kontener na śmieci nie może być ulokowany ani na terenie prywatnym, ani na nieruchomości wspólnej. Jeśli chcemy postawić pojemnik na trawniku czy chodniku, niezbędne będzie uzyskanie stosownego pozwolenia od urzędu gminy bądź urzędu miejskiego, powiatowego lub wojewódzkiego – w zależności od tego, do kogo należy dany teren. Oczekiwanie na decyzję może trwać od kilku dni do nawet kilku tygodni, więc warto dopełnić formalności odpowiednio wcześniej. Należy również liczyć się z opłatą od kilku do kilkunastu złotych za każdy dzień postoju kontenera.

Zdecydowanie nie warto zamawiać kontenera bez uzyskania stosownego pozwolenia. Postawienie pojemnika na terenie, który nie jest własnością prywatną, grozi wysoką karą, znacznie przewyższającą koszt wywozu i utylizacji odpadów.