Skip to main content

Kiedy planujemy remont albo przebudowę lub pozbywamy się wielu sprzętów, to powinniśmy ustalić to, w jaki sposób pozbędziemy się gruzu i innych odpadków. W tym celu warto wypożyczyć kontener na gruz bądź odpady. Jednak, czy wolno postawić go na pasie drogowym, gdy nie możemy wygospodarować innego miejsca?

 

Czym jest pas drogowy?

Osoba wynajmująca kontener na gruz lub odpady powinna przygotować pod niego miejsce. Zazwyczaj korzysta się z najbliższej lokalizacji należącej do wspólnoty albo mieszczącej się w obrębie posesji. Warto zadbać, aby kontener nie utrudniał codziennych czynności innym mieszkańcom czy przypadkowym przechodniom.

Niekiedy położenie obiektu lub ograniczona ilość terenu wokół niego sprawiają, że musimy rozważyć umieszczenie kontenera w pasie drogowym. Zapewne możemy mieć obawy, czy takie rozwiązanie może być brane pod uwagę. Otóż przepisy prawa przewidują taką sytuację i zezwalają na ustawienie kontenera w pasie drogowym.

Zanim do tego dojdzie, należy wystąpić do organu zarządzającego danym pasem drogowym o wydanie odpowiedniego zezwolenia. Pasem drogowym nazywamy grunt o wyznaczonych granicach. Przynależą do niego droga, chodnik, pobocze, ścieżka rowerowa oraz inne elementy. Do pasa drogi zalicza się także budynki i urządzenia techniczne związane z jego obsługą oraz funkcjonowaniem. Przy czym należy pamiętać, że za pas ruchu uznaje się drogi publiczne.

 

Jak uzyskać pozwolenie na zajęcie pasa drogowego?

W Polsce wyróżniamy cztery typy dróg publicznych, którymi zarządzają odrębne organy administracyjne:

– gminne – podlegające zarządowi gminy;

– powiatowe – odpowiedzialny za nie jest zarząd powiatu;

– wojewódzkie – kierowane przez zarząd wojewódzki;

– krajowe – Generalny Dyrektor Dróg Publicznych.

Zarząd miasta nadzoruje drogi w obrębie miast na prawach powiatu, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych. Po ustaleniu, która z jednostek administracyjnych zarządza pasem ruchu, należy złożyć wniosek o pozwolenie na jego zajęcie. W dokumencie musimy podać dokładną lokalizację zajmowanego przez kontener na gruz pasa drogi oraz wskazać, w jakim celu chcemy to uczynić. W piśmie określamy czas użytkowania fragmentu pasa ruchu oraz jego wymiary. Do wniosku niekiedy będzie trzeba dołączyć dodatkowe dokumenty, np. schemat sytuacyjny z zaznaczonym miejscem na kontener.

Na otrzymanie zgody trzeba poczekać nawet do miesiąca, dlatego, gdy planujemy prace z wykorzystaniem kontenera na gruz, to powinniśmy być na to przygotowani. Podobnie jak do tego, że czas korzystania z pasa drogowego będzie wiązał z odpowiednimi opłatami. Należność nalicza odpowiedni zarządca dróg, a ich wysokość zależy od tego, jakiego rodzaju jest zajmowana droga oraz na jak długo chcemy ją zająć.

W przypadku zajęcia pasa ruchu wymagane jest zapewnienie ochrony nawierzchni przed zniszczeniem. Ponadto osoba zajmująca pas ruchu musi też zadbać o bezpieczne warunki ruchu oraz przywrócić pas do stanu użyteczności w określonym terminie. Jeśli opisane formalności wydają się nam kłopotliwe, to warto pamiętać, że firma wynajmująca kontenery udzieli nam w tej kwestii fachowej porady oraz pomoże dobrać najlepszy typ kontenera. Pamiętajmy, że ominięcie procedur i postawienie kontenera w pasie ruchu bez zezwolenia jest karane.