Skip to main content

Niewłaściwe składowanie odpadów niebezpiecznych może stanowić poważne zagrożenie dla środowiska i zdrowia człowieka. Wbrew pozorom odpady tego typu nie są generowane tylko przez zakłady przemysłowe – możemy je spotkać również w naszych domach. Trzeba szczególnie dbać o to, aby nie trafiły one do wspólnych kontenerów na śmieci, bo zawarte w nich substancje toksyczne mogą wówczas przeniknąć do wód i gleb. Niefrasobliwość w tej kwestii może mieć bardzo destrukcyjny wpływ na ekosystem.

 

Odpady niebezpieczne czyli jakie?

Odpady niebezpieczne to takie odpady, które mogą stanowić zagrożenie dla ludzi, zwierząt i środowiska ze względu na zawarte w nich substancje toksyczne lub metale ciężkie. Są podatne na samozapłon, reaktywne i ekotoksyczne. Ich podstawowym źródłem jest przemysł i rolnictwo. Zaliczymy do nich m.in.: odpady medyczne, rozpuszczalniki, emulsje, tusze, barwniki, pigmenty, farby, lakiery, materiały smoliste, żywice, lateks, kleje, materiały wybuchowe, pozostałości laboratoryjne, chemikalia, wosk, popiół, żużel, szlamy z zakładów uzdatniania wody, sole hartownicze, pyły metaliczne czy odpady ściekowe.

 

Zwiększa się obecność odpadów niebezpiecznych wśród odpadów komunalnych, produkowanych w gospodarstwach domowych. Wśród nich najczęściej występują:

 • zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny
 • zużyte akumulatory i baterie
 • zużyte żarówki i świetlówki
 • przeterminowane leki i termometry
 • mydła, tłuszcze i oleje
 • przeterminowana żywność
 • środki chwastobójcze i przeciwmolowe
 • środki do czyszczenia toalet
 • środki do konserwacji drewna
 • odpady azbestowe
 • papa

 

Jak pozbyć się odpadów niebezpiecznych?

Odpady niebezpieczne powinny być wywożone w specjalnie w tym celu przygotowanych kontenerach na śmieci. Można je dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub poczekać na okresową zbiórkę, organizowaną przez gminę. W przypadku takich odpadów, jak azbest lub papa warto skorzystać z usług firmy prywatnej, dysponującej specjalnymi kontenerami na śmieci i flotą transportową. Możemy się wówczas spodziewać szybkiego czasu reakcji i kompleksowej obsługi. Przeterminowane leki możemy z kolei oddać do apteki, a elektrośmieci – do sklepów z elektroniką. Odpady niebezpieczne trafiają następnie do specjalistycznych zakładów utylizacyjnych.

 

Warto mieć jednak na względzie troskę o środowisko i podejmować działania, zmierzające do ilościowej redukcji wytwarzanych odpadów niebezpiecznych. W tym celu starajmy się zawsze zużywać całość produktu, kupować baterie bez kadmu i rtęci lub wybierać zamiast nich akumulatory czy zrezygnować z kosmetyków zawierających freon.