Skip to main content

Stare cementowo-włóknowe płyty faliste oraz płytki, które w ciągu ostatnich lat są masowo usuwane z dachów domów jednorodzinnych, zostały wykonane z azbestu, nazywanego popularnie eternitem. Przy kontakcie z tym materiałem należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ może wywoływać groźne dla życia choroby. Na szczęście do końca 2032 roku zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej azbest ma zostać całkowicie usunięty z użycia. Co warto wiedzieć o tym materiale i jakie dokładnie stwarza zagrożenia? W poniższym tekście rozwiejemy kilka związanych z nim mitów.

Azbest jest szkodliwy w każdej postaci

MIT. Azbest jest uznawany za substancję szczególnie niebezpieczną, ponieważ wywołuje m.in. nowotwory i pylice płuc. Jest on jednak szkodliwy tylko i wyłącznie wówczas, gdy włókna azbestu dostają się do organizmu człowieka wraz ze wdychanym powietrzem. Eternit, który nie jest dziurawy, pęknięty lub połamany nie powinien emitować do atmosfery włókien azbestu, przez co nie stanowi dla człowieka bezpośredniego zagrożenia. Nie jest jednak znany bezpieczny poziom narażenia na azbest. Nieuleczalnego międzybłoniaka (nowotwór złośliwy) diagnozowano już u osób, które kontakt z włóknami azbestowymi miały wyłącznie poprzez styczność z domownikami przynoszącymi na ubraniach pył azbestowy.

Prawo zabrania samodzielnej naprawy oraz demontażu dachów z azbestu

FAKT. Utylizacją azbestu, jak również naprawą wyrobów zawierających azbest mogą zajmować się wyłącznie firmy, które posiadają odpowiednie wyposażenie techniczne (narzędzia zaopatrzone w odciągi pyłów, odkurzacze przemysłowe z filtrami Hepa, namioty i przesłony foliowe do izolacji miejsca pracy od otoczenia, kontenery do odpadów budowlanych) oraz zatrudniają osoby przeszkolone w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy z azbestem. Przed przystąpieniem do pracy związanej z usuwaniem wyrobów azbestowych należy się odpowiednio przygotować, jak również zgłosić demontaż właściwemu organowi nadzoru budowlanego.

Najlepszym sposobem na czyszczenie ścian i pokryć dachowych z azbestu jest użycie myjki ciśnieniowej

MIT. Użycie myjki ciśnieniowej w przypadku materiałów zawierających azbest jest nie tylko nielegalne, ale również bardzo niebezpieczne i powoduje znaczne zanieczyszczenie otaczającego go obszaru. Tak samo nie można stosować myjek podczas demontażu płyt azbestowych. Oczywiście naczelną zasadą przy prowadzeniu prac jest zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom oraz minimalizacja emisji włókien azbestowych do powietrza poprzez kontrolę działań i powierzchni, z których może to nastąpić, jednak powinno się to odbywać poprzez:

  • odizolowanie miejsca wykonywania robót od otoczenia;
  • zwilżenie (nie zalanie) wodą wyrobów z azbestem przed ich usunięciem;
  • utrzymywanie powierzchni w stanie wilgotnym przez cały czas trwania pracy;
  • demontaż całych elementów bez ich uszkadzania;
  • odspajanie materiałów związanych z podłożem przy użyciu narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych;
  • hermetyczne pakowanie powstających odpadów bezpośrednio na stanowisku pracy.

Stosowanie azbestu jest zakazane na całym świecie

MIT. Całkowity zakaz stosowania azbestu wprowadziło na ten moment 60 krajów (wliczając w to kraje członkowskie Unii Europejskiej). Azbest nadal szeroko wydobywany i wykorzystywany m.in. przez Indie czy Rosję. USA, Kanada i Nowa Zelandia nie wprowadziły jeszcze całkowitego zakazu stosowania produktów zawierających azbest, jednak Kanada zaprzestała wydobywania i eksportu azbestu w 2011 roku. W Unii Europejskiej całkowite wycofanie wyprodukowanego już azbestu z użycia ma zostać wdrożone do końca 2032 roku.