Skip to main content

Gruz to odpad pobudowlany, który stanowi problem dla osób, które zajmowały się generalnym remontem, a więc klientów indywidualnych oraz dla właścicieli firm budowlanych. Należy go bezwarunkowo usunąć w określony sposób.

Czym jest gruz?

Na gruz składają się potłuczone odpady budowlane: pustaki, cegły, dachówki, kafle, beton. Można go szczegółowo podzielić na trzy grupy: gruz czysty, gruz zmieszany i gruz zanieczyszczony. Klasyfikacji do odpowiedniej z grup dokona pracownik firmy gospodarującej odpadami.

Usługa przekazania gruzu

Duże ilości gruzu nie mogą być wyrzucane do zwykłych kontenerów na śmieci. Każdy, kto go posiada musi zamówić usługę przekazania gruzu – nie można zrobić tego na własną rękę. Odpad ten umieszcza się w kontenerach lub „big bagach” od firm, które specjalizują się w wywozie tego materiału. „Big bagi” są to worki o pojemności 1m3, które pomieszczą mniejszą ilość gruzu niż kontenery. Nielegalne pozbywanie się tego odpadu jest równoznaczne zaś z otrzymaniem mandatu o wysokości pięciuset złotych.

Kontenery do wywozu gruzu

Wybór odpowiedniego kontenera do wywozu gruzu jest tutaj sprawą kluczową, musimy kierować się konstrukcją i pojemnością kontenera. Nie może on być za duży, ponieważ stracimy pieniądze na dzierżawie, ale też zbyt mały, bo wówczas częstotliwość wywozu gruzu znacznie się zwiększy, co stanie się po prostu nieopłacalne z uwagi na koszty transportu. Co więcej, będzie to wiązało się z utrudnieniami na placu budowy. Sawo Gruz dysponuje workami typu „big bag” i ma do dyspozycji kontenery odkryte typu Mulda o pojemności 2 m2 i 3 m2 oraz kontenery odkryte o pojemności 3m2,
5 m2, 6 m2, 7 m2, 8 m2 i 20 m2.