Skip to main content

Gruz jest odpadem budowlanym, niezaliczanym do odpadów komunalnych. Wyrzucenie go do zwykłego kosza lub wrzucenie do jeziora grozi wysoką grzywną. Do wywozu gruzu z budowy powinno się zamawiać wyspecjalizowane firmy, które w dedykowanych do tego celu kontenerach gruz wywiozą na specjalne składowiska. Tam będzie on poddany recyklingowi, dzięki czemu da się go ponownie wykorzystać. Jak wygląda proces recyklingu gruzu?

Przesiewacze i kruszarki

Recykling gruzu nie jest skomplikowany, wymaga jednak zastosowania zbudowanych do tego celu maszyn. Pierwszą z nich jest przesiewacz. Proces recyklingu zaczyna się od przesiana gruzu, by oddzielić od niego drewno, metal i inne zanieczyszczenia. Dopiero oczyszczony w ten sposób gruz można skruszyć przy pomocy specjalnej kruszarki. Kruszarka rozdrabnia gruz do dowolnej postaci. Może on mieć formę żwiru, lecz da się go rozdrobnić jeszcze bardziej. Oczyszczony i rozdrobniony gruz nadaje się do sprzedaży, jako pełnowartościowe kruszywo budowlane. Po skończonym procesie zostaje tylko około 10% odpadu, którego faktycznie nie da się już wykorzystać.

Dlaczego warto?

Dlaczego recykling gruzu jest opłacalny? Dzięki niemu w prosty i stosunkowo szybki sposób udaje się pozyskać wysokiej jakości materiał budowlany. To proces ekologiczny. Firmy budowlane mniej eksploatują naturalne surowce, a gruz nie zalega na wysypiskach. Oczyszczony i rozdrobniony gruz służy jako kruszywo do produkcji mieszanek betonowych, którymi wzmacnia się fundamenty, mosty i inne konstrukcje. Zorganizowany wywóz gruzu skutkuje też dostawą surowca do budowy i utwardzana dróg. Gruz jest chętnie wykorzystywany również w budowach na mniejszą skalę. Jest świetną posypką pod kostkę brukową, czy materiałem do zrobienia wylewki pod budowę. Można go wykorzystać do wysypania nim parkingu, aby podczas deszczu nie powstawało na nim błoto. Firmy budowlane są zobowiązane przez Unię Europejską do wykorzystywania gruzu z rozbiórki do budowy nowych inwestycji, jednak chętnie korzystają z tej opcji, gdyż jest to dla nich bardziej opłacalne finansowo.