Skip to main content

Kruszywa wykorzystywane są w budownictwie i drogownictwie na szeroką skalę. Zazwyczaj stają się składnikiem betonów (aż do 70%) i zapraw, często też służą do utwardzania podłoża. Na rynku dostępnych jest wiele kruszyw o różnych właściwościach, dzięki czemu mają naprawdę zróżnicowane zastosowanie.

Rodzaje kruszyw

Kruszywa budowlane muszą charakteryzować się dużą wytrzymałością na ścieranie, ściskanie i inne uszkodzenia mechaniczne. Mogą mieć różną wielkość ziaren (od drobnych, po grube, sprzedawane są także mieszanki ziaren). Można podzielić je  m.in. ze względu na sposób ich pozyskiwania. Pierwszą grupą są kruszywa naturalne, pochodzenia mineralnego. Powstają podczas erozji skał, mechanicznego rozdrobnienia lub występują naturalnie – w postaci okruchów skalnych. Dzielimy je na kruszywa żwirowe (np. piasek, żwir, pospółka, otoczaki) i łamane (np. tłuczeń, grys, miał, kliniec). Drugą grupą są kruszywa sztuczne. Do tej grupy zaliczamy kruszywa pochodzenia mineralnego i przemysłowego, poddane modyfikacji termicznej lub innej (np. keramzyt, żużel granulowany, żużel stalowniczy) oraz kruszywa pochodzące z recyklingu.  W jaki sposób można uzyskać kruszywa przez recykling?

Gruz budowlany

Kruszywo można uzyskać poprzez recykling gruzu budowlanego. Firmy oferujące wywóz gruzu przetwarzają go przy pomocy specjalnych kruszarek i przesiewaczy w pełnowartościowe kruszywo budowalne. Zazwyczaj kruszywo wymaga jeszcze uszlachetnienia. Często w ten sposób przetwarza się gruz betonowy i ceglany. Recykling gruzu znacząco wpływa na zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska, ale także przynosi ogromne oszczędności firmom budowlanym. Najlepsze z nich są w stanie powtórnie wykorzystać 80% gruzu pochodzącego z rozbiórki budynku do budowy nowego. Recykling gruzu pozwala ograniczyć eksploatację zasobów naturalnych. Umożliwia też odzyskiwanie terenów zajętych do tej pory przez hałdy gruzu.