Skip to main content

Przepisy prawne wyraźnie zabraniają wyrzucania gruzu do zwykłych kontenerów na śmieci. Co zatem należy z nim zrobić? Gdzie oddać gruz do utylizacji? Kiedy przestaje być on tylko odpadem, a staje się cennym materiałem budowlanym?

Co można zrobić z niepotrzebnym gruzem?

Gruz pozostały po pracach remontowych lub budowlanych musi być wykorzystany, lub zutylizowany w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi. Trzeba pamiętać, że za wyrzucanie go do zwykłego pojemnika na śmieci grożą mandaty w wysokości nawet 500 zł. Jak więc pozbyć się gruzu legalnie? Jedną z opcji jest skorzystanie z usług firmy realizującej wywóz gruzu. To płatna usługa, której cena zależy od ilości odpadów, rozmiaru kontenera oraz wielu innych czynników. Wywóz gruzu jest wskazany jednak tylko wtedy, kiedy nie nadaje się on do ponownego użytku — wówczas podlega on utylizacji. Okazuje się, że czysty gruz może być cennym materiałem budowlanym, który może być ponownie wykorzystany w wielu pracach.

Kiedy gruz przestaje być odpadem?

Jak już zostało wspomniane wyżej, wywóz gruzu nie jest jedynym sposobem na pozbycie się zalegającego materiału. Jeśli nie został on zanieczyszczony, dobrym rozwiązaniem może okazać się przekazanie go osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej. Dzięki temu gruz może zostać wykorzystany ponownie. Znajduje on swoje zastosowanie np. przy budowie fundamentów lub w formie podsypki pod posadzki. Z jego pomocą można także utwardzić grunt. Wykorzystuje się go również podczas budowy chodników oraz nawierzchni drogowych. Jeśli więc pozostały po pracach gruz nadaje się do recyklingu, wato skorzystać z tej opcji. To rozwiązanie nie tylko zgodne z duchem ekologii, ale też korzystne finansowo. Dzięki niemu można uniknąć kosztów związanych z wywozem gruzu.