Skip to main content

Po remoncie czy pracach rozbiórkowych na posesji zwykle pozostaje pewna ilość zanieczyszczeń w postaci gruzu. Co z nimi zrobić, aby postąpić zgodnie z przepisami? Wyjaśniamy tę kwestię w poniższym wpisie.

Składowanie gruzu na własnej działce – co mówią przepisy?

Choć działka jest własnością prywatną, nie oznacza to, że można ją użytkować w całkowicie dowolny sposób. Ograniczenia dotyczą między innymi właśnie składowania odpadów. Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach gruz powinien zostać odpowiednio zabezpieczony i przekazany do utylizacji. Odpady budowlane mogą być składowane wyłącznie w celu magazynowania ich na potrzeby procesów technologicznych lub organizacyjnych przez podmioty posiadające stosowne zezwolenie. Jeśli właściciel działki nie ma takiego zezwolenia, składowanie gruzu jest zabronione.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku wymienia jednak jeden wyjątek od tej reguły. Dozwolone jest nawiezienie bez zezwolenia mas ziemnych i gruzu w ilości nie większej niż 200 kg na metr kwadratowy w konkretnym celu, na przykład utwardzenia terenu. W praktyce oznacza to możliwość legalnego podwyższenia poziomu gruntu o 20-25 cm. Złamanie tych przepisów może zostać uznane za składowanie odpadów, a wójt, burmistrz lub prezydent miasta może nakazać ich usunięcie.

Mieszkają Państwo w Łodzi lub okolicach i chcą się pozbyć gruzu ze swojej posesji? Zapraszamy do skontaktowania się z nami. Oferujemy kontenerowy wywóz odpadów budowlanych. Podstawiamy pojemnik pod wskazany adres, a następnie we wcześniej ustalonym terminie przyjeżdżamy po niego i wywozimy odpady w odpowiednie miejsce. Dzięki nam pozbędą się Państwo gruzu w szybki i legalny sposób.