Pon. – Pt. 8:00 – 16:00
Kontener podstawiamy w 24h!

Klasyfikacja odpadów

Klasyfikacja odpadów budowlanych

Odpady budowlane to pojęcie bardzo ogólne, więc posługiwanie się nim jest wygodne, ale może prowadzić do nieporozumień. W Polskim stanie prawnym używa się klasyfikacji odpadów, z której wynika podział odpadów budowlanych na kilka grup. Dlaczego działa to właśnie w ten sposób?

Odpad odpadowi nierówny

Firma budowlana jest najczęściej wytwórcą odpadów. W związku z tym, o ile oczywiście z umowy nie wynika inaczej, firma ta musi zatwierdzić plan gospodarki odpadami. Mówiąc najprościej, jak się da – musi przedstawić gotowe rozwiązania, które pozwolą na pozbycie się odpadów budowlanych wszystkich kategorii w sposób bezpieczny dla środowiska.

Po co ta klasyfikacja?

Klasyfikacja odpadów jest konieczna, aby właściwie wypełnić kartę przekazania odpadów. Nie można przecież różnego rodzaju odpadów transportować z miejsca na miejsce według własnego uznania: istnieją ustalone procedury utylizacji i wymagają one, aby każdy ładunek odpadów przekazać do wyspecjalizowanej jednostki. Potwierdzeniem wykonania tego obowiązku jest karta przekazania odpadów. O tym dokumencie więcej napiszę innym razem, natomiast teraz trzeba skupić się na samej klasyfikacji odpadów.

Kod odpadu można odczytać z rozporządzenia Ministra Środowiska. W klasyfikacji wyróżniono 20 głównych grup, które różnią się między sobą miejscem powstawania odpadów (co pośrednio też wpływa na ich charakter). Odpady budowlane mają kod 17, którego pełny opis brzmi: „odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)”.

Podgrupy w klasyfikacji

Rzecz jasna samo ustalenie pochodzenia odpadów to za mało, aby we właściwy i bezpieczny sposób nimi gospodarować. Dlatego też wprowadzony został dalszy podział odpadów budowlanych. Podgrup jest wiele, natomiast najpopularniejsze kody odpadów to:

17 01 02 – gruz ceglany oraz cement
17 01 80 – usunięte tapety, tynki i okleiny
17 02 01 – elementy drewniane: belki, konstrukcje, boazerie i drzwi
17 02 02 – budowlane odpady szklane
17 02 03 – odpady z tworzyw sztucznych, w tym rynny, rury wodociągowe itd.
17 05 04 – gleba i ziemia, a także część gruzu kamiennego

Odpady pobudowlane

Place budów, w tym także remontów i rozbiórek, są miejscem powstawania sporej ilości odpadów, gruzu, a także pewnej ilości odpadów komunalnych. Właściwe postępowanie z odpadami jest obowiązkiem każdej firmy budowlanej, a kontenerowy wywóz gruzu i odpadów pobudowlanych jest praktycznie jedynym sensownym sposobem realizacji tego obowiązku.

Śmieci pobudowlane mogą być traktowane jako odpady niebezpieczne – dzieje się tak szczególnie często w przypadku odpadów z rozbiórki. W takiej sytuacji oczywiście korzystać należy z zabezpieczonych kontenerów, a ich odbiór możliwy jest tylko wtedy, kiedy firma obsługująca kontener dysponuje odpowiednimi pozwoleniami.

Wśród wielu kategorii odpadów pobudowlanych szczególnie problematyczny jest kontenerowy wywóz papy. Nie wszystkie firmy dzierżawiące kontenery oferują taką usługę. Papa dachowa oraz inne substancje służące do pokrywania dachów są tu szczególnym przypadkiem, ponieważ nie tylko mogą zostać potraktowane jako niebezpieczne, ale są przede wszystkim uciążliwe. Ich wywóz wiąże się z koniecznością wyczyszczenia kontenera, a to są dla firmy dodatkowe koszty, niemniej jednak, w przypadku wymiany pokrycia dachowego, nie można papy składować i utylizować razem z gruzem budowlanym.

Odpady przemysłowe

Kontenery mogą służyć także do wywozu odpadów przemysłowych. To, jaki kontener sprawdzi się w tym celu najlepiej, to kwestia bardzo złożona, ponieważ sama klasa odpadów przemysłowych jest bardzo rozbudowana. W praktyce jednak kontenery są często jedynym sposobem składowania i wywożenia odpadów z zakładów produkcyjnych, jeśli powstaje ich dużo.

17 01 01 – odpady betonowe, w tym gruz betonowy