Skip to main content

Wynajem kontenera na gruz bardzo ułatwia gospodarowanie odpadami, które powstają podczas remontów i prac budowlanych. Przed skorzystaniem z usług firmy świadczącej tego typu usługi warto jednak zapoznać się z kilkoma istotnymi kwestiami dotyczącymi otoczenia kontenera na gruz, aby zadbać o bezpieczeństwo i wygodę korzystania z pojemnika.

Łatwy dostęp dla samochodu

Przed wynajęciem kontenera na gruz trzeba przede wszystkim upewnić się, że miejsce, w którym ma być on ustawiony, jest łatwo dostępne dla samochodu dostarczającego pojemnik. Należy sprawdzić, czy nie ma przeszkód uniemożliwiających dojazd, takich jak drzewa, słupy i inne elementy infrastruktury. Warto również zwrócić uwagę na szerokość drogi i ewentualne zakręty, które mogą utrudniać manewrowanie pojazdem. Poza tym ważne jest sprawdzenie podłoża, na którym ma zostać ustawiony kontener. Powinno być ono stabilne i równe.

Bezpieczeństwo

Przy wyborze miejsca ustawienia kontenera należy się również upewnić, że nie będzie on stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa osób postronnych i otoczenia. Pojemnik nie może zastawiać dróg pożarowych i ewakuacyjnych, uniemożliwiać przejazdu karetkom i innym pojazdom uprzywilejowanym oraz blokować wjazdu i wyjazdu przez bramę. Jeśli chcesz wynająć kontener na gruz w Zgierzu lub okolicach, zgłoś się do nas, a pomożemy Ci wybrać odpowiednie miejsce jego posadowienia.

Wygoda

Po zadbaniu o łatwy dostęp dla samochodu i bezpieczeństwo można zastanowić się nad wygodą korzystania z kontenera. Pojemnik powinien być umiejscowiony w taki sposób, aby dostęp do niego był możliwy z każdej strony. Z punktu widzenia logistyki najlepszym wyborem będzie posadowienie go jak najbliżej miejsca prowadzenia prac, aby transport odpadów nie stanowił niepotrzebnie dużego wyzwania. Jeśli prace remontowe prowadzone są na piętrze, pozbycie się gruzu ułatwi rękaw zsypowy.