Skip to main content

Przepisy dotyczące gospodarowania odpadami są coraz bardziej restrykcyjne. Pomimo wszechobecnych kampanii informacyjnych nie każdy się do nich stosuje. Przeważnie wynika to z braku świadomości, która powinna towarzyszyć nam podczas codziennych zajęć jak wyrzucanie opakowań po produktach spożywczych, usuwanie odpadów wielkogabarytowych itp.

Recykling zaczyna się w domu

W sklepach codziennie kupujemy mnóstwo produktów, które są oddzielnie pakowane. Regularny wywóz śmieci sprawia, że nie odczuwamy nadmiaru odpadów, które produkujemy. Znaczą ich część można ponownie wykorzystać, co w skali globalnej ma ogromne znaczenie dla ekologii świata. Aby to było możliwe, potrzebny jest recykling prowadzony już na etapie gospodarstwa domowego. Jeśli śmiecie trafią do odpowiednich kontenerów, mogą stać się wartościowymi surowcami. Podstawą właściwej segregacji jest dzielenie domowych odpadów na 4 główne frakcje + odpady zmieszane:

  • papier (kolor niebieski),
  • metale i tworzywa sztuczne (kolor żółty),
  • szkło (kolor zielony),
  • bio (kolor brązowy).

Kolory kontenerów i worków mają ułatwić identyfikację. Odpady zmieszane przeznaczone są na śmiecie, które nie wpisują się w żadną z powyższych grup.

Jak pomieścić 5 oddzielnych koszy?

Pierwsze, co trzeba zrobić w kwestii segregacji odpadów, to dobrać odpowiednie pojemniki. W wielu mieszkaniach kuchnie są małe i trudno w nich przeznaczyć wystarczającą ilość miejsca na 5 osobnych koszy. Jednak nie wszystkie muszą znajdować się w kuchni. Czysty papier i szkło nie generują nieprzyjemnych zapachów, więc można je umieścić w innych pomieszczeniach, np. tam, gdzie są najczęściej produkowane. W szafce pod zlewem najlepiej mieć miejsce na odpady bio i zmieszane. W kuchni można wyrzucać także plastiki, ponieważ często są to opakowania po produktach spożywczych. Pojedyncze pojemniki na poszczególne rodzaje śmieci nie muszą być duże. W niektórych gospodarstwach odpady z papieru lub butelek występują sporadycznie. Wielkość koszy musi być uzależniona od liczby domowników.

Właściwa segregacja w każdym miejscu

Każdy z domowników musi znać podstawowe zasady segregacji odpadów. W ten sposób uniknie się ewentualnej kary od organu odbierającego śmieci. Jeśli jest odpowiednia ilość koszy, nie trudno przyzwyczaić się do właściwej segregacji. Utylizacja odpadów wielkogabarytowych powinna być przeprowadzana na zasadach określonych przez daną gminę. Z czasem wyrabiają się dobre praktyki związane z oszczędnością miejsca jak zgniatanie plastikowych butelek czy składowanie sztywnych papierów w pionie. Popularne jest także wielokrotne korzystanie z plastikowych toreb czy wybieranie opakowań papierowych. Goście, którzy korzystają z kuchni dzielącej odpady, także przeważnie dopytują, gdzie można wyrzucić daną rzecz. Dlatego też trzeba zachowywać się tak samo u kogoś w domu oraz w pracy. Jeśli zauważysz, że w danym miejscu są różne kosze, zapoznaj się z instrukcją utylizacji albo zapytaj kogoś, kto odpowiada za ich opróżnianie.