Skip to main content

Planując rozbiórkę budynku, musimy brać pod uwagę nie tylko koszt prac wyburzeniowych. Należy też zadbać o to, by z miejsca rozbiórki został wywieziony gruz.

Jak zabrać się do rozbiórki?

Aby przeprowadzić rozbiórkę budynku, niezbędne jest zadbanie o bezpieczeństwo. W przypadku, gdy rozbiórki będziemy dokonywać samodzielnie, to za bezpieczeństwo odpowiada prawnie właściciel nieruchomości. Wyburzenie można prowadzić ręcznie, ale tylko w przypadku budynków wykonanych z materiałów, które nie są wytrzymałe. Jeśli jest to dom murowany, to musimy wyburzyć go za pomocą maszyn. W tym przypadku najlepszym rozwiązaniem będzie znalezienie firm, które świadczą usługi wyburzeniowe za pomocą koparek, koparko ładowarek i ładowarek. Ceny rozbiórki uzależnione są od objętości i wysokości budynku, grubości ścian budynku. Ważny jest też rodzaj konstrukcji budynku oraz ilość gruzu, który trzeba będzie wywieźć po rozbiórce. Mimo że wiele materiałów z rozbiórki można wykorzystać do budowy nowego domu, to w praktyce jest to nieopłacalne. Wymagałoby to stworzenia indywidualnej dokumentacji projektowej, co znacznie podniosłoby jej koszt.

Jak i kiedy wybrać firmę, która wyburzy budynek?

Zanim zabierzemy się za wybieranie firmy, powinniśmy zadbać o to, by uzyskać pozwolenie na rozbiórkę, które trzeba uzyskać dla budynków powyżej 8 m. Po 21 dniach od zgłoszenia powinniśmy dostać pozwolenie na rozbiórkę. Prace rozbiórkowe powinny być rozpoczęte przed upływem trzech lat od podanego w zgłoszeniu terminu rozpoczęcia prac.

Przy wyborze firmy mającej zająć się rozbiórką, należy zwrócić uwagę na to, czy posiada ona odpowiednie doświadczenie oraz wymagane do tego typu prac uprawnienia. Należy sprawdzić, czy zapewniony będzie kontenerowy wywóz gruzu z miejsca rozbiórki. Jeśli do rozebrania mamy konstrukcje metalowe, ceglane lub żelbetonowe, to należy sprawdzić, czy firma się zajmuje tego typu rozbiórkami. Jeśli materiały z rozbiórki są w dobrym stanie technicznym, to istnieje prawdopodobieństwo, że obniżymy koszt rozbiórki dzięki ich przekazaniu firmie wykonującej rozbiórkę. Dotyczy to rozbiórki ręcznej, bo tylko w taki sposób można odzyskać nieuszkodzone materiały, jednak wydłuża to czas samej rozbiórki.