Odpady wielkogabarytowe

Odpady wielkogabarytowe. Co się do nich zalicza?

By | | No Comments

Segregacja odpadów to nie tylko oddzielanie papieru od szkła czy plastiku i umieszczanie ich w odpowiednich, przeznaczonych na nie koszach na śmieci. W codziennym życiu zużywamy bowiem nie tylko przedmioty powszechnego użytku, czy też stajemy przed koniecznością uporania się z opakowaniami po produktach spożywczych, lecz także mierzymy się z utylizacją większych sprzętów. Read More

transport gruzu

Możliwości wywrotek 4-osiowych

By | | No Comments

W zależności od charakteru i wielkości prowadzonej działalności firmy wyposażają swoją flotę samochodową  w wywrotki. Są to maszyny, które posiadają możliwość samoczynnego rozładunku materiału dzięki temu, że dysponują otwieraną do tyłu lub na bok skrzynią ładunkową. Na rynku dostępne są też modyfikacje standardowego systemu rozładunku z otwieranymi burtami po trzech stronach pojazdu.  Wysoko wydajny system hydrauliczny wywrotek oraz stabilne siłowniki, niezależnie od modelu powodują, że rozładunek towaru jest szybki, precyzyjny i profesjonalny. Read More

znak-zapytania

Konstrukcja rękawa zsypowego.

By | | No Comments

Rękawy zsypowe to konstrukcje przydatne podczas renowacji budynku w sytuacji usuwania gruzu i materiałów poremontowych z wyższych kondygnacji i pomieszczeń. Dzięki nim ograniczane jest zapylenie w miejscu pracy, co wypływa pozytywnie na bezpieczeństwo i zdrowie osób zatrudnionych przy budowie. Read More

Usuwanie gruzu z wysokich kondygnacji

Usuwanie gruzu z wysokich kondygnacji

By | | No Comments

Niejednokrotnie prace budowlano-remontowe muszą być przeprowadzane na wysokich kondygnacjach budynku. Pojawia się wtedy problem dotyczący sposobu wydajnego transportu pozostałości materiałów budowlanych na dół tak, aby nie zanieczyścić niższych kondygnacji i nie stwarzać niebezpieczeństwa dla pracowników i osób postronnych. Wyrzucanie gruzu przez okno wprost do kontenera jest nielegalne i grożą za nie wysokie kary, natomiast noszenie materiału po schodach mało wydajne. Read More

Papa

Co zrobić ze starą papą?

By | | No Comments

Papa poremontowa nie jest odpadem komunalnym, dlatego może być trudna w zagospodarowaniu. Za nieprawidłową segregację, palenie lub wywóz materiałów tego typu na nielegalne wysypiska grozą wysokie kary finansowe. Niestety papa nasączona jest takimi substancjami, jak smoła lub masa asfaltowa, w związku z czym musi podlegać utylizacji w zakładach specjalnie do tego przystosowanych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Takie działanie ma na celu przede wszystkim ochronę środowiska i zrównoważony rozwój. Read More

Wywóz gruzu

Jak korzystać z worków na gruz typu Big Bag?

By | | No Comments

Gruz jest odpadowym materiałem budowlanym, który powstaje przede wszystkim z pokruszonego betonu i potłuczonej ceramiki budowlanej. Jego źródłem są najczęściej rozbiórki i remonty. Nie wolno go wyrzucać do standardowych kontenerów na śmieci, co więc należy z nim zrobić? W przypadku placów budowy sprawa jest prosta – zamawiamy kontener. Jednak postawienie kontenera przed domem lub blokiem jest zazwyczaj niemożliwe. W takiej sytuacji można skorzystać z metody wywozu gruzu w Big Bagach. Read More

wywóz gruzu

Wywóz gruzu, a ewidencja odpadów

By | | No Comments

Gospodarowanie odpadami w przedsiębiorstwach budowlano-remontowych określone jest odpowiednimi przepisami prawnymi. Osoby indywidualne nie muszą się martwić ewidencją, natomiast firmy, chcące skorzystać z usługi wywozu gruzu, powinny dokładnie prześledzić ustawę o odpadach z 2012 roku. Zasadniczo, każdy przedsiębiorca posiadający odpady jest zobligowany do ich ewidencji. Od tej reguły istnieją oczywiście wyjątki. Read More