Jakie zastosowanie znajduje gruz przekruszony?

materiał budowlany

Gruz jest powszechnym odpadem budowlanym. Obecnie ustawodawca nakazuje zagospodarowanie gruzu na terenie budowy lub zlecenie jego utylizacji specjalistycznej firmie. Niestety czasami odpadów może być naprawdę dużo, a możliwości wykorzystania gruzu na terenie budowy są ograniczone. Stosuje się go głównie do utwardzenia powierzchni lub budowy fundamentów.

Recykling gruzu pobudowlanego

Coraz większy nacisk na ekologię i działania chroniące środowisko wpłynęły pozytywnie na rozwój technologii umożliwiających recykling materiałów pobudowanych. Firmy dysponujące specjalistycznym sprzętem rozkruszającym gruz, coraz chętniej zajmują się jego skupem. Obecnie gruz poddany obróbce i ujednoliceniu może z powodzeniem być ponownie wykorzystywany jako materiał budowlany.

Ze względu na surowiec wyjściowy gruz możemy podzielić na:

  • betonowy,
  • ceglany,
  • zmieszany z cegły, betonu, ceramiki, ale oczyszczony z elementów niebezpiecznych.

Sposoby zagospodarowania gruzu

Gruz z pokruszonej cegły i betonu stosuje się zamiast żwiru lub kamienia kruszonego jako podbudowa dróg i chodników. Jak się okazuje parametry wytrzymałościowe osiąganych w ten sposób konstrukcji, niejednokrotnie przewyższają te wykonane z nieprzetworzonych surowców. Ponadto do budowy dróg niezastąpionym tworzywem okazuje się zużyty asfalt. Można z powodzeniem mieszać go ze standardową nawierzchnią, otrzymując w ten sposób drogi wzmocnione dodatkową zawartością kruszywa obecnego w odpadach asfaltowych. Innym cechującym się wieloma zaletami odpadem jest materiał powstający z kruszonej cegły, który pospolicie wykorzystuje się jako nawierzchnia kortów tenisowych lub bieżni.

Warto pamiętać o tym, że gruz pobudowlany często zawiera elementy stalowe, które można odzyskać i sprzedać z dodatkowym zyskiem.

Wszystko to powoduje, że gruz nie jest już tylko kłopotliwym odpadem, ale także atrakcyjnym materiałem, który znajduje coraz to nowe zastosowania w budownictwie.