Skip to main content

Płyty gipsowe są jednym z najczęściej i najchętniej używanych materiałów budowlanych. Duży problem dla środowiska, a także dla osób, przeprowadzających remont, stanowią jednak odpady z nich pozostałe. Ponieważ płyty takie przycina się i docina, pozostają po nich skrawki i kawałki, których nie jesteśmy już w stanie wykorzystać w trakcie remontu. Co z nimi zrobić i jak wykorzystać, dowiesz się z poniższego tekstu.

Recykling odpadów z płyt gipsowych

W dzisiejszych czasach, w ogromnej mierze dzięki wsparciu finansowym z Unii Europejskiej, coraz częściej płyty gipsowe się recyklinguje, w celu ponownego pozyskania z nich cennych surowców.

Wyspecjalizowane firmy zajmują odkażaniem, sortowaniem, a następnie ponownym przetwarzaniem i wykorzystywaniem gipsu po recyklingu.

Przykładem może być oddzielanie papieru od proszku w płytach gipsowych, w celu ich ponownego wykorzystania. W ten sposób osiągnąć można nawet poziom 30% gipsu poddanego recyklingowi.

Ponadto istnieje możliwość ponownego wykorzystania płyt gipsowych jako surowca do produkcji nowych płyt, wykorzystywanych następnie do produkcji na przykład luźnych sufitów podwieszanych.

A co zrobić z odpadami?

Najczęściej jednak odpady z płyt gipsowych po przeprowadzonym remoncie lub budowie są dla nas problemem, z którym musimy uporać się sami.

Istnieją na to dwa sposoby:

  • samodzielne odwiezienie ich do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 
  • zlecenie wywózki wyspecjalizowanej firmie

Selektywne zbiórki odpadów komunalnych otwarte są w różnych godzinach i w różnych dniach tygodnia, jednak zazwyczaj odpady można zawozić do nich przez cały tydzień, w godzinach od 08:00 do 16:00. Aby zorientować się, gdzie na naszym terenie znajduje się najbliższy taki punkt, najlepiej jest wejść na stronę gminy. Odbiór takich odpadów przez punkty selektywnej zbiórki jest bezpłatny.

Jeśli jednak nie dysponujemy własnym transportem, najlepiej taką usługę zlecić prywatnej firmie, zajmującej wywozem materiałów odpadowych budowlanych i rozbiórkowych, w tym także gruzu betonowego i ceglanego, pobitych szyb, ram okiennych, tapet oraz wykładzin.