Pon. – Pt. 8:00 – 16:00
Kontener podstawiamy w 24h!

Wywóz azbestu

Wywozem azbestu mogą zajmować się wyłącznie firmy zewnętrzne, które mają odpowiednie wyposażenie techniczne. Jego samodzielne usuwanie stanowi duże zagrożenie dla zdrowia. Materiał ten, zwany również eternitem może przyczynić się bowiem do powstania chorób takich jak międzybłoniak opłucnej czy rak płuc. Ponadto za jego nielegalne magazynowanie lub wywożenie do lasu przyznawana jest wysoka kar grzywny. Azbest musi bowiem trafić do specjalnie przygotowanych składowisk śmieci, w których zakopuje się go w szczelnych opakowaniach. Alternatywnym rozwiązaniem jest tzw. witryfikacja eternitu, a więc przerabianie go na nieszkodliwą masę.
Jeżeli czeka Państwa usunięcie azbestu z posiadłości, zachęcamy do skorzystania z naszych usług. SAWO Recykling zajmuje się transportem odpadów niebezpiecznych z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia. W przypadku dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Przygotowanie eternitu do wywozu.

Wywóz eternitu wymaga m.in. odpowiedniego opakowania tego szkodliwego materiału. Chcąc zabezpieczyć azbest przed pyleniem, należy umieścić go w szczelnych workach lub w dokładnie ofoliowanym kontenerze. Istotne jest także widoczne oznaczenie materiału literą „a” i napisem ostrzegawczym. Co do zasady jedna paczka azbestu nie może przekraczać 1,5 m wysokości, a pojemnik przeznaczony do jego składowania nie powinien być zbyt ciężki. W zależności od ilości eternitu transport do składowiska może być przeprowadzany za pomocą ciężarówek o dużym tonażu, czyli od 20 do 30 ton lub pojazdów o mniejszej ładowności – do 7 t.