Pon. – Pt. 8:00 – 16:00
Kontener podstawiamy w 24h!

Wywóz odpadów budowlanych

SAWO Recykling dzięki rozbudowanej flocie pojazdów oraz kontenerów możemy realizować zamówienia na wywóz odpadów budowlanych, gruzu i azbestu. Jesteśmy w pełni przygotowani do usuwania pozostałości po budowach i remontach obiektów o różnej skali. W tym celu stosujemy wywrotki o udźwigu do 25 ton. Te nowoczesne maszyny pozwalają nam na sprawne wykonanie usług nawet w najtrudniejszych warunkach.

Dlaczego powierzyć wywóz odpadów firmie zewnętrznej?

Realizacji dużych projektów budowlanych towarzyszy produkcja dużej ilości odpadów, które przed zakończeniem prac należy usunąć z terenu. Można spróbować podjąć się wykonania tego zadania samodzielnie. Jednak na drodze do jego realizacji szybko pojawi się wiele przeciwności.

Przede wszystkim zdarza się, że część odpadów powstałych w wyniku prac budowlanych i remontowych ma trujący lub szkodliwy dla środowiska charakter. Materiały takie jak np. azbest zgodnie z przepisami muszą być przewożone w ściśle określonych warunkach. Przyczynia się to do wydłużenia całego procesu oczyszczania placu budowy oraz zwiększa jego kosztów.

Problemem może być też wywóz odpadów budowlanych nietoksycznych. Szczególnie jeśli teren wokół placu budowy nie jest utwardzony, a grunt grząski. Czynniki te mogą znacząco utrudnić transport i spowodować, że wywiezienie odpadów okaże się bardzo czasochłonne.

Aby uniknąć tych wszystkich kłopotów, warto powierzyć wywóz odpadów budowlanych firmie zewnętrznej, która dzięki posiadanemu doświadczeniu i wyposażeniu, bez problemu wykona zadania w tym zakresie. To właśnie oferuje SAWO Recykling.

Czym realizujemy wywóz odpadów budowlanych i gruzu?

Na wyposażeniu naszej firmy znajdują, obok kontenerów na odpady budowlane różnego rodzaju, wywrotki 4-osiowe, czyli auta z napędami na wszystkie osie. Zastosowanie takich wywrotek pozwala nam dotrzeć na budowę mimo trudnych warunków terenowych i daje gwarancję, że nie zakopiemy się w błocie. Tańszym sposobem na wywóz gruzu jest zastosowanie ciągnika z naczepą (ok 30m3), ale jest możliwe tylko, jeśli dojazd na plac budowy jest szeroki i utwardzony.

Poniżej podajemy, pełną listę usług, jakie realizujemy przy użyciu aut samo załadowczych HDS i ciągników z naczepą:

 • Wywóz odpadów budowlanych
 • Wywóz odpadów remontowych
 • Wywóz gruzu
 • Wywóz zmieszanych odpadów betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
 • Wywóz ziemi
 • Wywóz odpadów zielonych: liści, gałęzi, trawy
 • Wywóz materiałów izolacyjnych, folii
 • Wywóz styropianu
 • Wywóz płyt kartonowo-gipsowych
 • Wywóz odpadów wielkogabarytowych (np. stare meble, kartony)
 • Wywóz drewna
 • Wywóz papy, azbestu
transport gruzuZestaw zsypowy do gruzu zapewnia najszybsze, najczystsze i najtańsze usunięcie gruzu do kontenerów