Pon. – Pt. 8:00 – 16:00
Kontener podstawiamy w 24h!

Wywóz śmieci i usługi koparką – o nas

SAWO Recykling działa nieprzerwanie od 1993 roku w Łodzi i okolicach. Od 2001 roku siedziba naszej firmy znajduje się na terenie Parku Przemysłowego „Boruta” w Zgierzu. Na początku naszej działalności skupialiśmy się głównie na świadczeniu usług z zakresu gromadzenia i sortowania makulatury na zlecenie polskich papierni. Stale poszerzaliśmy jednak zakres świadczonych usług, dzięki czemu możemy obecnie zapewnić klientom kompleksową ofertę, która obejmuje m.in. wywóz śmieci, a także odpadów przemysłowych oraz budowlanych. Przyjmujemy również zamówienia na usługi koparką oraz innymi ciężkimi maszynami.

Kontenery na gruz i śmieci

W 2014 roku rozpoczęliśmy rozbudowę naszego asortymentu o kontenery na gruz i śmieci. Pozwoliło nam to wprowadzić do oferty usługi związane z usuwaniem odpadów różnego typy, w tym również tych o niebezpiecznym charakterze jak azbest, czy papa. Nie poprzestaliśmy na tym. Wyznaczamy sobie coraz to nowsze i ambitniejsze zadania. Jednocześnie dbamy o najwyższą jakość świadczonych usług.

Kompleksowy pakiet usług

Mając na uwadze Państwa różnorodne potrzeby i oczekiwania, działamy kompleksowo. Możemy pochwalić się wysokim poziomem i bardzo szerokim zakresem świadczonych usług, w tym wywozem gruzu i odpadów oraz recyklingiem odpadów, a także doradztwem w sferze wyżej wymienionych zadań. Prowadzimy wynajem pojemników i zsypów na gruz oraz kontenerów na śmieci. Wykonujemy też szereg prac związanych z rozbiórkami i wyburzeniami przy użyciu koparek i koparko-ładowarek oraz zajmujemy się sprzedażą pozyskanych podczas nich kruszyw i ziemi. Terminowość, dyspozycyjność i elastyczność naszej firmy powoduje, że współpraca z nami będzie przebiegała bez najmniejszych zastrzeżeń.

Firma SAWO Recykling działa na terenie Łodzi i okolic od około 3 lat. Jesteśmy firmą rodzinną.  Priorytetem jest dla nas ochrona środowiska. Wszystkie usługi, jakie Państwu oferujemy, świadczymy na najwyższym poziomie oraz zgodnie z Ustawą o Ochronie Środowiska. Do podstawowych zadań naszej firmy należą:

  • wywóz śmieci
  • wywóz gruzu
  • wywóz odpadów
  • wynajem kontenerów na gruz
  • wynajem kontenerów na śmieci
  • wynajem rękawów zsypowych do gruzu
  • transport materiałów sypkich
  • sprzedaż gruzu sortowanego – kruszywa
  • wywóz ziemi – wywrotkami i w kontenerach
  • wyburzenia, wywóz gruzu i wywóz odpadów budowlanych

Kontenery i pojemniki na gruzPROFESJONALNA OBSŁUGA POSPRZEDAŻNA
Wystawiamy wszelkie niezbędne dokumenty. Kartę przekazania odpadu, Fakturę VAT.

Wynajem rękawów zsypowych do gruzuZAPEWNIAMY PAŃSTWU ELASTYCZNE CENY
Wyceniamy usługę na podstawie informacji przekazanych nam przez Państwa, w oparciu o rzeczywiste koszty utylizacji odpadów.

KOMPLEKSOWO REALIZUJEMY WSZYSTKIE ROZBIÓRKI I WYBURZENIA W ŁODZI POCZĄWSZY OD RĘCZNEGO UPRZĄTNIĘCIA ŚMIECI DO KONTENERÓW, PO WYWÓZ I UTYLIZACJĘ ODPADÓW – ŚMIECI, GRUZUPROFESJONALNA OBSŁUGA LOGISTYCZNA
Przyjeżdżamy po kontener zawsze w umówionym dniu.

 Wyburzenia i rozbiórki – usługi koparką i ładowarkąGWARANTUJEMY ZAWSZE KRÓTKI CZAS REAKCJI
Wstawiamy kontener w ciągu 24h od zgłoszenia.

Wszystkie odbierane przez nas odpady budowlane i gruz po wstępnym przesortowaniu odpadów zmieszanych, trafiają do legalnych składowisk ich przeznaczenia. Dysponujemy szerokim taborem pojazdów jak i kontenerów na gruz i odpady budowlane, dzięki czemu każdy znajdzie coś na miarę swoich potrzeb, a co za tym idzie- na możliwie najniższym poziomie cenowym. Wystarczy tylko zadzwonić, by zamówić usługę wywozu śmieci w kontenerach z terenu Łodzi i okolic w najkrótszym możliwym terminie. Zajmujemy się zleceniami jednorazowymi dla klientów indywidualnych, małych firm remontowo-budowlanych, a także dla dużych firm, które realizują największe inwestycje na terenie województwa łódzkiego, dzięki czemu jesteśmy zawsze konkurencyjni i oferujemy najlepsze warunki na rynku. Dostosowujemy się do naszych Klientów i gwarantujemy najwyższy poziom świadczonych usług.

W naszej firmie zamawiając kontener na „czysty gruz” płacimy mniej niż za śmieci i oczywiście taniej niż u konkurencji. Z nami jest zawsze tanio i ekologicznie!

Wystarczy tylko zadzwonić pod numer: 511-943-509

Nie tracąc cennego czasu na wypełnianie zleceń czy jazdę do siedziby, tak jak w innych firmach.

Oferujemy najwyższą jakość usług!

Dowiedz się więcej

Karta Przekazania Odpadu

Karta Przekazania Odpadu to dokument, którego posiadanie wymusza art. 36 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. KPO stwierdza, że konkretne odpady zostały, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi procedurami, przekazane odbiorcy odpadów mającemu wszelkie niezbędne pozwolenia na obrót nimi.

KPO w pigułce

Karta przekazania odpadu powinna być przygotowana przez wytwórcę odpadów, natomiast odbiorca powinien na niej zaznaczyć, że odpady przyjął. Jeśli wytwórca dostarcza do odbiorcy odpady, korzystając z pomocy innych podmiotów (na przykład z usług firm transportowych), to na KPO musi znaleźć się potwierdzenie wykonania usługi przez pośrednika.

Przygotowanie KPO

Kartę Przekazania Odpadu przygotować musi posiadacz odpadów, co w praktyce najczęściej oznacza wytwórcę, a więc na przykład firmę budowlaną objętą obowiązkiem ewidencji odpadów. Najczęściej istnieje potrzeba przygotowania KPO w trzech egzemplarzach: jeden dla wytwórcy odpadów, jeden dla odbiorcy i trzeci dla firmy transportowej pośredniczącej w przekazaniu odpadów. Oczywiście, jeśli wytwórca lub odbiorca dysponuje własnym transportem, to wówczas ten trzeci egzemplarz KPO jest zbędny.
Pewnym ułatwieniem jest możliwość przygotowania zbiorczej KPO. Warunek jest jeden: można w takim dokumencie zawrzeć informacje jedynie o odpadach o jednym kodzie przekazanych w ciągu miesiąca, o ile zawsze pochodziły one od tego samego wytwórcy i trafiły do tego samego odbiorcy. Jeśli w przekazaniu odpadów pośredniczyła firma transportowa, to również musi być to cały czas ten sam podmiot.

KPO nie sporządza się, jeżeli jedna ze stron (albo wytwórca, albo odbiorca) nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów. Dotyczy to na przykład sytuacji, w której wytwórcą odpadów jest osoba fizyczna.

Jak wygląda KPO?

Nie ma dowolności, jeśli chodzi o formę przygotowania KPO. Dokument ten jest opisany w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. Tam też znajduje się wzór karty. Jest to dokument prosty, ale należy pamiętać, że niezgodność ze wzorem powoduje unieważnienie KPO, a w konsekwencji naraża strony na sankcje przewidziane w przepisach szczegółowych.

Karta Ewidencji Odpadu

Karta Ewidencji Odpadu jest jednym z dwóch dokumentów, na których dokumentuje się gospodarkę odpadami. Drugim dokumentem jest Karta Przekazania Odpadu. To, co ważne w przypadku KEO, to fakt, że kartę taką zakłada się oddzielnie dla każdego odpadu (dla każdego kodu odpadu wynikającego z rozporządzenia Ministra Środowiska).

Po co jest Karta Ewidencji Odpadu?

Każdy wytwórca odpadów musi być w stanie udokumentować drogę wszystkich wytworzonych odpadów. A ponieważ droga ta zaczyna się właśnie od „wytworzenia odpadów”, muszą zostać one opisane. Podstawowym parametrem odpadów jest ich kod: oznaczenie kodowe, które informuje o pochodzeniu i typie odpadów (inne kody są przyjęte dla gruzu betonowego, gruzu ceglanego, ziemi i tworzyw sztucznych). W przypadku odpadów budowlanych kategorii odpadów jest bardzo dużo, a każdy kod musi być ewidencjonowany na oddzielnej karcie.

KEO dokumentuje ilość wytworzonych odpadów (trzeba podać ich masę), a także sposób postępowania: przy każdym zapisie znajduje się miejsce na podanie numeru KPO. Dalej już na podstawie Karty Przekazania Odpadu można odtworzyć drogę dowolnej partii wytworzonych odpadów budowlanych.

Jak wygląda KEO?

Karta Ewidencji Odpadu powinna wyglądać tak, jak to opisuje rozporządzenie Ministra Środowiska. Co ważne, dopuszczane jest prowadzenie KEO w formie elektronicznej, ale tylko wówczas, gdy posiadacz odpadów posługuje się ważnym podpisem elektronicznym w celu uwierzytelnienia dokumentów.

Czy to jest komukolwiek potrzebne?

Dla wytwórców odpadów konieczność prowadzenia dość dokładnej przecież ewidencji, może być kłopotliwa. Należy jednak spojrzeć na tę ewidencję z punktu widzenia nowoczesnej gospodarki odpadami. Odpady budowlane są często odpadami i zwiększonej szkodliwości dla środowiska, dlatego trudno sobie wyobrazić, żeby obrót nimi przebiegał poza kontrolą, tym bardziej że ilość wytwarzanych odpadów o kodzie głównym 17 jest bardzo duża. Wydzielone są specjalne składowiska odpadów budowlanych i ewidencja ma pomóc w ustaleniu, czy dana firma zgodnie z przepisami utylizuje wytworzone odpady.
Oczywiście, że ograniczenie formalności byłoby na pewno przyjęte z ulgą, ale tylko konieczność prowadzenia dokumentacji powoduje, że odpady budowlane nie zagrażają środowisku.