Skip to main content

Odpady budowlane powstają przy budowach, przebudowach i remontach. Należy pozbywać się ich zgodnie z przepisami, czyli przekazywać firmom zajmujących się kontenerowym wywozem odpadów. Chcesz wiedzieć, co dalej dzieje się z odpadami? Przeczytaj poniższy artykuł.

Odpady budowlane zawsze powinny być oddawane profesjonalnym firmom, które zutylizują je zgodnie z przepisami. Można je też samodzielnie przekazać do PSZOK-ów, jednak ze względu na to, że zwykle w trakcie budowy powstają ich duże ilości, jest to kłopotliwe dla osób prywatnych. W czasie budowy należy je składować na miejscu w odpowiednich kontenerach, które można wynająć w tych firmach, ustalając termin jego ustawienia i odebrania. Kiedy kontener na śmieci jest gotowy do wywozu, zostaje zabrany przez pracowników firmy zajmującej się wywozem odpadów przy pomocy pojazdów wyposażonych w haki.

Na czym polega utylizacja odpadów budowlanych?

Niektóre odpady mogą być ponownie wykorzystane, często jednak wymagają wcześniejszego przygotowania. Z gruzu można wytwarzać kruszywa używane do produkcji dróg, nasypów, drenaży czy mieszanek betonowych. Kawałki drewna mogą być użyte do produkcji płyt wiórowych lub biomasy. Najczęściej powstają one z resztek szalunków i stolarki okiennej. Przewody elektryczne, rury, pręty stanowią złom budowlany, który również jest cennym surowcem. Poszczególne elementy należy jednak wcześniej posegregować. Wszystkie materiały, których nie da się wykorzystać ponownie, zostaną zutylizowane zgodnie z przepisami. Najpierw przewozi się je na specjalne wysypiska, gdzie są właściwie zabezpieczone tak, by nie zagrażały środowisku naturalnemu. Niektóre z nich są przewożone do spalarni.

Nigdy nie należy korzystać z ogłoszeń o przyjmowaniu gruzu czy innych materiałów od nieznanego nadawcy. W takich przypadkach gruz, gips czy szkło może być wykorzystywany niezgodnie z prawem i może zagrażać środowisku naturalnemu. Tak się dzieje na przykład, jeśli materiał bez odpowiedniego przetworzenia będzie użyty do budowy.