Skip to main content

Przepisy dotyczące gospodarowania odpadami co jakiś czas ulegają zmianie. Najnowsza nowelizacja ustawy o odpadach weszła w życie na początku 2023 roku i dotyczy odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Co dokładnie mówią nowe przepisy i czy zmiany mają wpływ na mieszkańców?

Selektywna zbiórka odpadów budowlanych i rozbiórkowych

Od 1 stycznia 2023 roku obowiązują przepisy nowelizacji ustawy o odpadach dotyczące odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Podlegają one selektywnej zbiórce w podziale na co najmniej sześć frakcji:

  • drewno,
  • metale,
  • szkło,
  • tworzywa sztuczne,
  • gips,
  • odpady mineralne, w tym beton, cegły, płytki i materiały ceramiczne oraz kamienie.

Obowiązek selektywnej zbiórki odpadów nie dotyczy jednak wszystkich. Zwolnione są z niego gospodarstwa domowe oraz punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK-i). Nowe przepisy nie dotyczą też odpadów budowlanych i rozbiórkowych, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy o odpadach. Nakaz selektywnej zbiórki odpadów odnosi się podmiotów, które je zbierają i przetwarzają.

Wprowadzone zmiany nie mają więc większego znaczenia dla mieszkańców, którzy zamierzają pozbyć się odpadów ze swojej posesji. Jeśli chcą Państwo zamówić kontener na odpady budowlane w Łodzi i okolicach, zapraszamy do skorzystania z usług naszej firmy. Zapewniamy duży wybór pojemników: od worków big bag o objętości 1 m3 do kontenerów o pojemności od 2 do 8 m3. Po otrzymaniu zamówienia podstawimy zbiornik w wyznaczone miejsce, a gdy umieszczą w nim Państwo odpady, odbierzemy go i zajmiemy się utylizacją śmieci. Działamy w zgodzie z aktualnymi przepisami, dlatego mogą być Państwo pewni, że wszystkie odpady zostaną zagospodarowane w odpowiedni sposób.