Skip to main content

W zależności od rodzaju gruzu może on zostać zutylizowany, być składowany lub poddany recyklingowi. A wszystko zaczyna się od chwili, gdy zamawiamy kontener na gruz.

W trosce o środowisko

Jeśli przeprowadzamy remont budynku lub mieszkania, to wydzielmy z odpadów budowlanych materiały zawierające azbest, smołę oraz produkty smołowe i wełnę mineralną. Odpady te muszą być w specjalny sposób unieszkodliwione i wymagają odmiennego postępowania niż pozostały gruzy budowlany. Pamiętajmy też o wcześniejszym zamówieniu kontenera na gruz u jednej z firm wywozowych oraz o ustaleniu warunków odbioru. Dzięki temu przyczynimy się do ochrony środowiska naturalnego oraz zmniejszenia ilości składowanych odpadów. Możemy też zaoszczędzić własne pieniądze. Wywóz czystego gruzu kosztuje mniej niż gruzu mieszanego.

Jak przebiega recykling gruzu

Każdy gruz przed składowaniem na wysypisku poddawany jest procesowi recyklingu. W pierwszej kolejności gruz jest sortowany na mieszanki ceglaste, beton, ceramikę, materiały bitumiczne itp. Poszczególne rodzaje gruzu zostają pokruszone i przesiane na poszczególne frakcje. Recykling gruzu pozwala na jego ponowne wykorzystanie do budowy dróg, jako materiału wypełniającego przy budowie fundamentów, podbudowę chodników, jako składnik mieszanek i grysów do betonu i asfaltu. Gruboziarnisty żwir jest często stosowany do budowy parkingów. Dzięki takiemu podłoży nie jest potrzebne kopanie kanałów drenarskich do odprowadzania wody. Dzięki recyklingowi gruzu zmniejsza się koszt jego składowania oraz zmniejsza się zużycie surowców naturalnych.

Wykorzystanie żwiru

Żwir pochodzący z pokruszonego i wypłukanego gruzu możne mieć różną grubość. Dzięki temu można go wykorzystać na różnorodne sposoby. Głównie nadaje się do wyrównywania i stabilizacji terenu. Można go zastosować jako podbudowę i podsypkę przy układaniu kostki brukowej czy w budowie nasypów oraz wałów przeciwpowodziowych. Żwir może też służyć do utwardzenia ścieżek, wjazdów i innych nawierzchni wokół domu. Dzięki temu można uporządkować  przestrzeń i zapewnić jej estetyczny wygląd.