Skip to main content

Podczas każdej inwestycji budowlanej powstaje wiele odpadów budowlanych. Co zaliczamy do tej kategorii? Co należy z nimi zrobić? Dowiesz się w dalszej części wpisu.

Co wchodzi w skład odpadów budowlanych?

Odpady budowlane to szeroki zakres materiałów i przedmiotów, które stanowią pozostałości po pracach remontowych i budowlanych. Zaliczamy do nich przede wszystkim:

  • zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu budynków, takie jak np. elementy konstrukcyjne, tapety, elementów PCV, worki po cemencie itd.
  • materiały izolacyjne służące do ocieplania budynków,
  • odpady betonu i gruz (m.in. porozbijane kafelki, potłuczone zlewy, muszle klozetowe, wyburzone ścianki działowe).

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych I Leśnictwa z dnia 24 grudnia 1997 r. w sprawie klasyfikacji odpadów pozostałości po budowie i remontach dzielimy na trzy podstawowe grupy:

  • gruz czysty, czyli odpady z betonu i gruz betonowy, gruz ceglany, a także gleba, ziemia i kamienie,
  • gruz zmieszany, czyli zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,
  • gruz zanieczyszczony, czyli zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu.

Klasyfikacja odpadów budowlanych może obejmować też znacznie dokładniej sprecyzowane materiały, np. odpady z materiałów ceramicznych, odpady z elementów wyposażenia (np. panele, tapety, okleiny), odpady drewniane, odpady szklane (szyby), odpady z tworzyw sztucznych (np. folia budowlana), odpadowa papa, materiały izolacyjne (wełna mineralna, styropian), metale (np. aluminium, miedź, mosiądz, cynk, żelazo i stal).

Wywóz odpadów budowlanych w kontenerach

Realizując prace budowlane i remontowe trzeba zadbać o odpowiednie składowanie, a następnie wywóz odpadów budowlanych. W celu składowania można wykorzystać kontenery na gruz, które w naszej ofercie dostępne są w różnych pojemnościach. Tego rodzaju odpady muszą być odpowiednio zabezpieczone, zutylizowane lub odpowiednio przetworzone w celu przystosowania do ponownego wykorzystania. Gruz betonowy czy ceglany z powodzeniem może być zastosowany w postaci kruszywa betonowego. Materiały wytworzone w wyniku przetwarzania odpadów budowlanych często wyróżniają się właściwościami mechanicznymi zbliżonymi do materiałów naturalnych, stąd też stanowią cenny surowiec.