Skip to main content

Remont mieszkania, rozpoczęcie prac budowlanych, wyburzanie ścian bądź wymiana sanitariatów to tylko kilka przykładów z wielu sytuacji, podczas których wytwarzane są odpady budowlane. Jednocześnie trzeba pamiętać o tym, że zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami odpadów tego typu nie można wyrzucać do zwykłego śmietnika komunalnego. Aby w legalny sposób pozbyć się poremontowego gruzu, wymagane jest zamówienie specjalnego kontenera, a następnie jego wywóz do odpowiedniego punktu utylizacji. Przed wynajęciem kontenera należy jednak zdecydować, jaki typ pojemnika sprawdzi się najlepiej w danej sytuacji oraz jakiego rodzaju odpady będziemy generować podczas prac budowlanych. Jest to szczególnie ważne w przypadku chęci pozbycia się gruzu czystego. Gruz czysty jest bowiem niezwykle przydatny podczas realizacji różnego rodzaju inwestycji i nawet jeśli nie planujemy takich prac w najbliższym czasie, uzyskany gruz może się przydać w późniejszym terminie lub przez innego inwestora. Co zaliczamy do gruzu czystego i w jaki sposób można go ponownie zagospodarować? Zapraszamy do poniższego wpisu.

Co należy, a co nie należy do gruzu czystego?

Istnieją różne klasyfikacje i podziały odpadów, jednak w przypadku odpadów budowlanych obowiązuje następujące rozróżnienie:

  • Grupa I – czysty gruz

Zaliczany jest do niego przede wszystkim gruz ceglany, gruz betonowy oraz tynk. Uwzględnia się także gruz betonowo-ceglany zawierający niewielki dodatek ceramiki budowlanej (np. dachówki, glazura, kafle). Do czystego gruzu należą również takie odpady jak gleba, ziemia, kamienie czy piasek. Co ważne, kontener do wywozu czystego gruzu nie może nosić śladów zanieczyszczenia żadnymi innymi odpadami budowlanymi ani komunalnymi.

  • Grupa II – zmieszany gruz

Zmieszanym gruzem może być nazwany niesegregowany gruz betonowy lub ceglany wraz z takimi dodatkami odpadów jak folia (malarska lub ogrodowa), butelki PET, wszystkie opakowania z plastiku (poza tymi z PCV), drewno, szkło czy też złom.

  • Grupa III – zanieczyszczony gruz

Do trzeciej grupy należą te odpady budowlane, które nie zostały wymienione w poprzednich dwóch kategoriach. W kontenerze na tego typu odpady mogą równie dobrze pojawić się worki po materiałach budowlanych, luźne fragmenty betonu, płyty gipsowo-kartonowe, brudny styropian, wiadra z resztkami po malowaniu lub cementowaniu, siatki do montażu, a nawet tekstylia (m.in. wykładziny, dywany czy też odzież używana). W takim kontenerze nie mogą się jednak znaleźć odpady niebezpieczne lub inne, które nie zostały wymienione w przepisach.

Aby móc pozbyć się niechcianych odpadów budowlanych, warto skorzystać z usług profesjonalnej firmy takiej jak Sawogruz, w której oferowany jest wynajem pojemnych kontenerów, a następnie dopasowany do potrzeb klienta odbiór i wywóz gruzu. Szczycimy się możliwością sprawnego wywozu nawet bardzo dużych ilości czystych bądź zmieszanych odpadów budowlanych.

Dlaczego warto odseparowywać czysty gruz od reszty odpadów?

Segregacja odpadów budowlanych jest o tyle ważna i korzystna finansowo, ponieważ utylizacja czystego gruzu jest najtańsza z wymienionych wcześniej grup. Mimo to należy zdawać sobie sprawę, że konieczne jest wówczas ścisłe przestrzeganie wytycznych. Nieprawidłowe wyodrębnienie czystego gruzu może być jednoznaczne z podniesieniem kosztów wynajmu kontenera lub nawet odmową przyjęcia wypełnionego pojemnika, o ile nie dojdzie do usunięcia niedopuszczalnych zanieczyszczeń. Dodatkowo materiały pochodzące z obróbki odpadów budowlanych tego typu mogą zostać ponownie wykorzystane jako element struktury przy wielu nowych projektach, np. do stabilizowania i budowy fundamentów, jako podsypka pod różnego rodzaju posadzki czy nawierzchnie betonowe, do utwardzania nawierzchni parkingowych. Zastosowanie czystego gruzu sprawia, że podłoże zyskuje na wytrzymałości, a do tego charakteryzuje się dużą nośnością. Jest zatem idealnym materiałem do utwardzania grząskich nawierzchni (szczególnie gliniastych) bądź budowę drenażu. Po rozdrobnieniu stanowi natomiast istotny składnik różnego rodzaju mieszanek oraz grysów. Czysty gruz może być wielokrotnie wykorzystywany, nie tracąc przy tym swoich właściwości fizykochemicznych, dlatego jego składowanie i wywóz stanowi ważny element odpowiedzialnego recyklingu odpadów budowlanych.