Skip to main content

Gruz budowlany generuje się bardzo szybko podczas rozbiórki czy wyburzania. Dlatego przed przystąpieniem do pracy powinieneś przemyśleć, jak i gdzie będzie on składowany oraz kto zajmie się wywozem. Nieznajomość przepisów prawa nie zwalnia z obowiązku ich stosowania, a to może okazać się kosztowne.

 

Kontenery, worki, rękawy i wywóz

 

Według szacunkowych obliczeń gruz budowlany w aglomeracjach powyżej 500 tys. mieszkańców stanowi nawet 18% wszystkich odpadów. Zgodnie z regulaminami gminnymi i miejskimi, nie wolno go wyrzucać do kontenerów na śmieci komunalne. W przypadku wspólnych śmietników budynków wielorodzinnych za takie postępowanie dostaje się mandat, natomiast w domach jednorodzinnych może dojść do sytuacji, w której firma wywożąca śmieci odmówi ich przyjęci. Dlatego zawczasu lepiej zamówić odpowiedniej wielkości kontener, który po zapełnieniu zostanie zabrany przez firmę zajmującą się wywozem odpadów budowlanych. Ciężarówki HDS są w stanie jednorazowo zabrać do 25 ton gruzu. Natomiast na małe działki w gęstej zabudowie można zamówić worki big-bag. Postawienie kontenera lub worka wymaga rozplanowania pracy w taki sposób, by była bezpieczna, jak najmniej uciążliwa i szybka. Gruz z parteru najczęściej przenosi się ręcznie za pomocą taczek, wiader i łopat. Na wyższych piętrach stosuje się rękawy zsypowe, które upraszczają przenoszenie gruzu i co ważniejsze, zapewniają bezpieczeństwo dla okolicznego mienia i przechodzących osób.

 

Składowanie gruzu na działce

 

Rękawy zsypowe zapobiegają także niszczeniu i brudzeniu działki. Wiele osób podczas budowy czy rozbiórki przeznacza na swoim terenie miejsce na składowanie gruzu, który następnie jest wykorzystywany do różnych prac budowlanych np. jako wzmocnienie podjazdu do garażu. Co więcej, niektórzy odbierają gruz od sąsiadów, którzy akurat przeprowadzają roboty wyburzeniowe. Zgodnie z przepisami właściciel gruntu, który utwardza lub podnosi teren za pomocą odpadów, musi uzyskać na to pozwolenie, bo w przeciwnym wypadku może otrzymać nakaz jego usunięcia. Wiąże się to z możliwością stanu wody w gruncie oraz odprowadzania wód i ścieków na grunty sąsiednie.  Co więcej, gruz zalegający na działce uszkadza teren i niszczy okoliczną estetykę. Nie każdy wie, że gruz budowlany nie oznacza jednego rodzaju odpadu. Mogą znajdować się w nim trujące lub szkodliwe dla środowiska materiały. Popularny w Polsce gruz eternitowy jest na tyle niebezpieczny, że musi być składowany w oddzielonych miejscach, dlatego powinien być zabierany i transportowany przez firmy mające właściwe uprawnienia.

Gruz jest odpadem opisanym różnymi przepisami. Wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy, że nawet na własnej działce nie można go tak po prostu składować. Dlatego, zanim rozpoczniesz prace rozbiórkowe, najpierw przygotuj sobie wszystko, co jest niezbędne do jego składowania i wywozu zgodnego z prawem.