Skip to main content

Często mówi się, że gruz jest odpadem, ponieważ powstaje najczęściej jako produkt uboczny po budowach, demontażu naprawach i przebudowach. Słowo gruz jest jednak używane potocznie na określenie odpadów poremontowych i mogą kryć się pod nią różne materiały, na przykład kawałki betonu, metalu, cegły czy kable.

Rodzaje gruzu

Faktycznie przepisy klasyfikują gruz jako odpad, który wymaga zagospodarowania zgodnie ze ściśle określonymi zasadami, jednak wyróżnia się kilka jego rodzajów:

  • gruz czysty – gruz betonowy (kod 170101) i gruz ceglany (kod 170102), ziemia z kamieniami (kod 170504);
  • gruz zmieszany – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, ceramiki i elementów wyposażenia niezawierające substancji niebezpiecznych (kod 170107);
  • gruz zanieczyszczony – zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu zawierający inne materiały, na przykład kartony, kawałki paneli podłogowych, złom, plastik, styropian, drewno (kod 170904).

Jeśli mamy do czynienia ze zmieszanymi odpadami, to materiał tego typu nie nadaje się do ponownego wykorzystania, musi on być wywieziony. Najczęściej odbywa się to  poprzez podstawienie kontenera na gruz przez firmę zewnętrzną.

Regulaminowe składowanie i wywożenie gruzu z placu budowy jest naszym ustawowym obowiązkiem. Wyrzucanie go do zwykłego śmietnika lub w innych miejscach jest niedozwolone i może skutkować mandatem lub karą grzywny do 5 tysięcy złotych.

Gruz jako towar

Gruz ceglany i betonowy jest wspaniałym materiałem, który może być użyty ponownie. Jeśli mamy dużą jego ilość, to możemy nawet na tym zarobić. Firmy zajmujące się recyklingiem tego surowca skupują go w dużych kawałkach i rozdrabniają go na mniejsze przy pomocy specjalnej maszyny. Gruz musi spełniać normy jakościowe dotyczące frakcji. Staje się wtedy materiałem o wszechstronnym zastosowaniu. Wykorzystuje się go między innymi do utwardzenia różnego rodzaju nawierzchni, jako składnik mieszanek i grysów, do produkcji betonu, asfaltu i nieprzepuszczalnych wykładzin, a także do budowy nasypów kolejowych.

Czysty gruz można także przekazać osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej (niebędących przedsiębiorcami), które mają pomysł, jak go spożytkować na własne potrzeby. Może go użyć na przykład do utwardzenia powierzchni, budowy fundamentów czy podsypki na gruncie.