Skip to main content

Na każdego mieszkańca Unii Europejskiej przypada średnio 5 ton odpadów. Wyraźnie rosnąca liczba śmieci przyczynia się do coraz bardziej restrykcyjnych przepisów dotyczących właściwej segregacji i utylizacji. To z kolei zwiększa potrzebę właściwego stosowania pojęć takich jak odzysk i recykling, które często używane są zamiennie. Czy jest to poprawne?

Co to jest odzysk?

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, odzysk to jakikolwiek proces, który ma na celu częściowe lub całościowe wykorzystanie odpadów, tj. substancji, materiałów oraz energii do powtórnego zastosowania. Działania te nie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka ani też szkodzić środowisku.  Obejmują one m.in.:

 • użycie odpadów w spalarni jako paliwa,
 • zastosowanie odpadów w rolnictwie lub ogrodnictwie (np. w formie nawozu lub biomasy),
 • ponowne wykorzystanie sprawnych sprzętów,
 • oczyszczenie olejów,
 • regenerację substancji chemicznych i akumulatorów,
 • wykorzystanie odpadów przy produkcji nowych towarów,
 • recykling.

Jak widać, pojęcie recyklingu wpisuje się w odzysk. Czym więc jest recykling, co się na niego składa i jak należy go definiować?

Co to jest recykling?

To czynności zmierzające do jak najefektywniejszego wykorzystania odpadów przy możliwie niskim nakładzie surowcowym i energetycznym. Wiąże się to ze staranną selekcją odpadów, przetwarzaniem ich na kolejne produkty i maksymalnym ich wykorzystaniem. Uzyskane materiały są używane do stworzenia nowych produktów. Recyklingowi można poddać tylko określone towary. Są to przede wszystkim:

 • tworzywa sztuczne (np. poliester, poliamid, poliwęglan, polipropylen),
 • szkło,
 • stal,
 • papier (w tym kartony i tektury),
 • metale kolorowe,
 • drewno.

Utrzymywanie podziału śmieci w gospodarstwach domowych, śmietnikach komunalnych i na wysypiskach przyspiesza proces przetwarzania i odzyskiwania materiałów, które w dalszych procesach wykorzystuje się m.in. do produkcji odzieży, sprzętów domowych, opakowań, zabawek i wielu innych przedmiotów. Pod względem rodzaju obróbki recykling dzieli się na kilka grup:

 • termiczny (pozyskiwanie energii z odpadów),
 • chemiczny (przetwarzanie odpadów na produkty o zupełnie innych właściwościach fizykochemicznych),
 • surowcowy (przetwarzanie odpadów do pierwotnej postaci),
 • materiałowy (pozyskiwanie tworzywa z odpadów),
 • organiczny (pozyskiwanie materii organicznej lub metanu).

Choć recykling jest pojęciem obejmującym różne działania, to całościowo wpisuje się w odzysk, który dąży do ponownego wykorzystania odpadów.