Skip to main content

Odpady budowlane powstają zarówno w wyniku prowadzenia prac budowlanych na terenach budów, jak i w wyniku przeprowadzania prywatnych remontów mieszkań. Cegły, gruz, tynki, kleje remontowe, płytki, ceramika, panele podłogowe, gips, pojemniki po farbach, styropiany – odpadów budowlanych należy prawidłowo się pozbyć.

Co grozi za niewłaściwe postępowanie z odpadami?

Odpady budowlane nie są zaliczane do odpadów komunalnych. Nie można ich wyrzucać do tych samych pojemników, co zwykłe śmieci, jeśli bowiem okaże się, że wyrzucony gruz czy resztki płytek uszkodzą samochód do odbioru odpadów lub linię sortującą, firma może pociągnąć właściciela odpadów do odpowiedzialności finansowej.

Nie można także składować odpadów budowlanych na własnym terenie w postaci hałd i usypisk. Grozi za to kara w wysokości 1500 zł. Bezpieczniejszą i tańszą opcją jest zamówienie kontenera na gruz wraz z usługą jego wywiezienia i zutylizowania zawartości.

Jaka kara za nielegalny wywóz?

W przypadku osób fizycznych nielegalny wywóz odpadów budowlanych, na tereny nieprzeznaczone do ich legalnego składowania, obciążony jest karą grzywny w wysokości od 20 zł do 5000 zł. Jeśli odpady będą dodatkowo toksyczne lub będą stanowiły bardzo duże zagrożenie dla środowiska naturalnego (zwłaszcza wody pitnej i gleby), możliwe jest zastosowanie kary pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Z o wiele większą karą finansową muszą liczyć się przedsiębiorcy, którzy w niewłaściwy sposób składują lub wywożą odpady budowlane. Dla firm wytwarzających odpady i zajmujących się ich wywozem i utylizacją nielegalny ich wywóz obciążony jest karą pieniężną w wysokości od 5 000 do nawet 1 miliona zł. Firmy podlegają karze także w sytuacji, gdy nie są zarejestrowane w bazie BDO albo nie prowadzą właściwej dokumentacji.