Skip to main content

Przedsiębiorcy, którzy wytwarzają odpady albo gospodarują nimi, wiedzą, że jednym z ich obowiązków jest prowadzenie tak zwanej Karty Ewidencji Odpadów. Nie każdy jednak wie, do czego służy ten dokument i jakie informacje powinny się w nim znaleźć. Co więcej, wraz z początkiem 2022 roku zmieniły się przepisy i aktualnie BDO może być prowadzona wyłącznie w formie cyfrowej. Czym właściwie jest Karta Ewidencji Odpadów i o czym muszą pamiętać firmy, które ją prowadzą?

Czym jest Karta Ewidencji Odpadów i dlaczego trzeba ją prowadzić?

Często zdarza się tak, że osoby, które prowadzą firmę, nie wiedzą, jaki jest cel dbania o niektóre kwestie formalne. Podobnie jest w przypadku generowanych śmieci. Wydawać by się mogło, że wystarczy zaopatrzyć się w kontenery na odpady zmieszane i inne rodzaje nieczystości. Jednak jeśli firma nie kwalifikuje się do wyjątku, jakim jest gromadzenie wyłącznie śmieci komunalnych lub innych, które powstają w określonych ilościach, to musi prowadzić Kartę Ewidencji Odpadów. Wraz z rozpoczęciem 2022 roku można to robić wyłącznie w formie elektronicznej.

Jeśli natomiast chodzi o powody, dla których trzeba sporządzać takie dokumenty, to zaliczamy do nich przede wszystkim:

  • konieczność kontroli ilości i rodzaju odpadów generowanych w przedsiębiorstwach,
  • usprawnienie zarządzania odpadami,
  • ograniczenie lub eliminację zjawiska powstawania dzikich wysypisk,
  • zwalczanie tak zwanej szarej strefy.

Jakie informacje powinny się znaleźć w Karcie Ewidencji Odpadów?

Wiemy już, jaki jest cel prowadzenia Karty Ewidencji Odpadów, a także, że od stycznia 2022 przedsiębiorcy muszą ją prowadzić wyłącznie w formie cyfrowej. Oprócz tego warto też krótko wyjaśnić, jakie elementy muszą się w niej znaleźć, aby była wypełniona poprawnie. Oczywiście przedsiębiorca musi wpisać imię i nazwisko albo nazwę podmiotu oraz adres, z którego są odbierane nieczystości. Oprócz tego bardzo ważnym elementem dokumentu jest również kod i rodzaj odpadu, które należy uzupełniać zgodnie z katalogiem odpadów. Warto również podkreślić, że poszczególne pozycje powinny być odnotowywane, rozpoczynając od nazwy miesiąca.