Skip to main content

Zasady dotyczące sortowania czy gospodarowania odpadami są określone przepisami. Między innymi dlatego przed każdym domem znajduje się kilka różnych pojemników na śmieci. Oprócz tego warto też zwrócić uwagę na przedsiębiorców, którzy często mają dodatkowe obowiązki, jeśli chodzi o postępowanie związane z odpadami. Mowa tutaj na przykład o Karcie Przekazania Odpadów. Czym jest, jakie elementy są w niej zawarte oraz kto i kiedy powinien ją otrzymać?

Czym właściwie jest Karta Przekazania Odpadów?

Czasami zdarza się tak, że Klienci, którzy przyjeżdżają do nas, ponieważ chcą zlecić wywóz gruzu albo wypożyczyć kontener na odpady w Łodzi, pytają też o kwestie prawne związane z gospodarowaniem śmieciami. Jednym z częściej poruszanych tematów jest omawiana Karta Przekazania Odpadów. Jest to podstawowy dokument dotyczący ich ewidencji i został zawarty w art. 66 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach. KPO jest dowodem prawidłowego przekazania odpadów do uprawnionych odbiorców. Warto również wspomnieć, kogo dotyczy.

Otóż muszą to robić wytwórcy odpadów w momencie przekazania ich odbiorcy. Co ważne 1 stycznia 2021 roku zaszły pewne zmiany w tej materii. Chodzi tutaj o to, że od tego czasu Kartę Przekazania Odpadów można sporządzać wyłącznie przez system BDO, a jedynym wyjątkiem jest awaria systemu. Kolejną zmianą, którą trzeba mieć na uwadze, jest konieczność wystawiania każdej karty osobno (a nie zbiorczo). Takie regulacje obowiązują z kolei od początku 2020 roku.

Jakie informacje muszą zostać zawarte w Karcie Przekazania Odpadów?

Kolejną kwestią, na którą warto zwrócić uwagę, są informacje, które muszą się znaleźć na Karcie Przekazania Odpadów. Przygotowując ją, trzeba przede wszystkim podać dane posiadacza odpadów, numer rejestrowy i numer NIP, jeśli został nadany. Konieczne jest też wpisanie danych sprzedawcy odpadów albo pośrednika w obrocie, a także nazwy i adresu siedziby, na której są stosowane komunalne odpady ściekowe. Potrzebny będzie jeszcze rodzaj prowadzonej działalności w zakresie gospodarki odpadami, adres miejsca pochodzenia odpadów, ich masa, sposób gospodarowania i adres miejsca przeznaczenia.