Skip to main content

Większość odpadów powstających po remontach mieszkań nie nadaje do wyrzucenia do zwykłego pojemnika na odpady. Są wśród nich także odpady wielkogabarytowe. Pozbycie się ich w sposób niezgodny z prawem grozi karami finansowymi. Sprawdź, jaki jest właściwy sposób postępowania z nimi.

Większość śmieci powstających codziennie w gospodarstwie domowym nadaje się do wyrzucenia do pojemnika na odpady ogólne lub do posortowania i wrzucenia do worków na specyficzne odpady takie jak papier, szkło czy tworzywa sztuczne. Niektóre niepotrzebne przedmioty, niezależnie od materiału, z jakiego są wykonane, nie mieszczą się w zwykłych pojemnikach ze względu na duże lub niestandardowe wymiary. Są nimi elementy wyposażenia wnętrz takie jak łóżka, szafy, stoły, a także niektóre zabawki czy instrumenty muzyczne i inne. Te właśnie przedmioty zaliczają się do tzw. odpadów wielkogabarytowych.

Co nie zalicza się do odpadów wielkogabarytowych?

Pomimo dużych rozmiarów odpadów poremontowych takich jak wanny, umywalki oraz sprzętu elektrycznego (pralki, lodówki) czy części samochodowe nie zalicza się do odpadów wielkogabarytowych. Należy szukać ich w innych grupach odpadów lub poradzić się specjalistów z przedsiębiorstw zajmujących się kontenerowym wywozem odpadów.

Jaki jest legalny sposób pozbycia się odpadów wielkogabarytowych?

Odpady wielkogabarytowe można oddawać do PSZOK-ów, jednak dla większości osób jest to trudne, a czasami nawet niemożliwe. O ile niewielkie szafki można przewieźć do punktów samochodem osobowym, wywiezienie tapczanu czy dużej szafy wymaga specjalnych narzędzi i większego auta. Poza tym, przy większej ilości odpadów punkty selektywnej zbiórki odpadów mogą pobierać opłaty. 

Druga możliwość to przekazanie odpadów wielkogabarytowych firmom zajmującym się kontenerowym wywozem odpadów. Zaletą takiego rozwiązania jest także fakt, że zamówiony kontener może stać kilka dni przy posesji. Możesz wtedy powoli załadowywać do niego wszystkie duże przedmioty, których chcesz się pozbyć.