Skip to main content

Odpadów budowlanych nie wolno wyrzucać do zwykłych koszy na śmieci ani do lasu, ponieważ stanowi to zagrożenie dla środowiska. Za takie postępowanie grożą kary finansowe. Prawidłowe postępowanie z odpadami budowlanymi zaczyna się od ich klasyfikacji.

Odpady budowlane to pozostałości po remontach i przebudowach. Najczęściej składają się na nie tynki, gruz, cegły, gipsy, a także drobne elementy foliowe, druciane, puszki po farbach i lakierach. Odpady budowlane należy oddawać do PSZOK-ów lub do firm, które zajmują się odbiorem odpadów komunalnych. Najwygodniejszym sposobem pozbycia się ich jest zamówienie kontenera, który zostanie odebrany przez przedsiębiorstwo po jego wypełnieniu.

Warto pamiętać, że niektóre odpady mogą być ponownie wykorzystane. Części stalowe można oddać na złomowisko. Czysty gruz może być użyty jako podbudowa lub elementy małej architektury. Z kolei materiały takie jak papy, lakiery, farby i substancje niebezpieczne wymagają specjalnego potraktowania. Aby ułatwić cały proces zarządzania odpadami, klasyfikuje się, nadając im specjalne kody. Jeśli nie jesteś pewny, z jakimi odpadami masz do czynienia, skontaktuj się z pracownikiem firmy zajmującej się kontenerowym wywozem odpadów i opisz dokładnie sytuację.

Kody odpadów budowlanych

Wszystkie odpady klasyfikuje się za pomocą sześciocyfrowego kodu. Odpady budowlane zaliczane są do grupy 17:
• 17 01 01 – gruz betonowy (czysty);
• 17 01 07 – wszystkie rodzaje gruzu, materiały ceramiczne (płytki łazienkowe, ceramiczne elementy wyposażenia);
• 17 02 02 – szkło (szyby, szyby klejone, szkło szklarniowe);
• 17 02 01 – drewno (odpady drewna budowlanego, elementy futryn drzwi, okien itd.);
• 17 02 03 – tworzywa sztuczne (folia budowlana, profile, opakowania po klejach i farbach itp.);
• 17 03 80 – odpadowa papa, papa bez innych elementów pokrycia;
• 17 06 04 – materiały izolacyjne (m.in. styropian, wełna mineralna);
• 17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w poprzednich punktach.