Skip to main content

Wszelkie prace budowlane czy remontowe generują spore ilości odpadów. Zaliczamy do nich przede wszystkim gruz, czyli pozostałości materiałów budowlanych w postaci m.in. potłuczonych wyrobów ceramicznych, betonu, cegieł itp. Gruzu nie należy traktować jak niepotrzebnego odpadu. Absolutnie nie można go też wyrzucać do standardowych pojemników na śmieci. Jest to wartościowy surowiec, który powinien być odpowiednio zutylizowany.

Co zrobić z gruzem?

Nieodpowiednie postępowanie z gruzem, np. wyrzucenie go do lasu, jeziora lub w inne nieprzystosowane do tego celu miejsce, jest nie tylko zachowaniem nieodpowiedzialnym, ale wręcz karalnym. Poza tym jest to zwyczajne marnotrawstwo, gdyż gruz z powodzeniem może być ponownie wykorzystany. Można go użyć nawet samodzielnie, np. do wykonania podjazdu.

Jeśli jednak gruz nie jest ci już potrzebny, powinieneś zadbać, aby był wywieziony i zutylizowany. Można go nieodpłatnie oddać na PSZOK, czyli punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych działający w każdej gminie.

Innym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług prywatnej firmy, która zajmuje się odbiorem i utylizacją odpadów budowlanych. W tym właśnie specjalizuje się Sawo Gruz, dlatego zachęcamy do kontaktu, jeśli dysponujesz niepotrzebnym gruzem. Oferujemy kompleksową obsługę, zapewniając kontenery na gruz, w których można składować odpady, a następnie zajmujemy się ich wywozem. Jest to najlepszy sposób, aby mieć pewność, że gruz zostanie zutylizowany z zastosowaniem profesjonalnych metod.

Postępując odpowiedzialnie z gruzem, dbasz o dobro środowiska naturalnego i czystość najbliższego otoczenia. Firmy zajmujące się odpadem gruzu, takie jak nasza, działają legalnie i dysponują wszystkimi niezbędnymi środkami umożliwiającymi wywóz gruzu. Oferowane kontenery dostępne są w różnych pojemnościach, więc mogą być zastosowane zarówno na dużych placach budowy, jak i przy okazji drobnych remontów. W przypadku niewielkich ilości odpadów można zdecydować się na worki Big-bag.

Chcesz oddać gruz? Potrzebujesz kontenera na odpady budowlane? Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą?