Skip to main content

Wszelkie prace budowlane i remontowe generują powstawanie dużych ilości gruzu i odpadów budowlanych. Niestety nie są to odpady, które należy traktować jak zwykłe odpady komunalne. Wiele osób, chcąc zaoszczędzić nieco pieniędzy pozbywają się gruzu na własną rękę. Należy jednak liczyć się z przykrymi konsekwencjami takiego działania, ponieważ utylizacja gruzu w przypadkowym miejscu może mieć tragiczny wpływ na środowisko i dlatego jest surowo karana. W rezultacie może okazać się, że zdecydowanie tańsze byłoby skorzystanie z profesjonalnej pomocy, niż płacenie wysokiej kary.

Czego nie robić?

Jednym z najczęściej popełnianych błędów przy pozbywaniu się pozostałości po budowie jest pakowanie ich do worków i wyrzucanie do śmietników komunalnych. Takie działanie zwykle kończy się nałożeniem kary przez spółdzielnie mieszkaniową na właściciela śmieci. Dodatkowo, jeżeli na skutek wyrzucenia ciężkich materiałów po budowie lub remoncie, zniszczeniu ulegnie śmieciarka, koszty jej naprawy również poniesie właściciel odpadów.

Mając na celu przede wszystkim ochronę przyrody i środowiska, prawo definitywnie zakazuje również wywózki śmieci, gruzu i odpadów budowlanych do lasów, nad rzeki, a także na prowizoryczne wysypiska śmieci. Takie działania są grożą wysokimi mandatami i karami. Podobnie sprawa się tyczy, przechowywania gruzu na własnym terenie. Karze bowiem podlegają również osoby, które nie utrzymują porządku w obrębie własnej posesji.

Jak legalnie utylizować gruz i odpady budowlane?

Podsumowując, zawsze lepiej działać zgodnie z prawem, oszczędzając sobie tym samym nerwów i przykrych konsekwencji. Pozostałe po budowie lub remoncie odpady i gruz, bez względu na ilość powinny być składowane w specjalnie przeznaczonych w tym celu miejscach. Jeżeli ilość materiałów do zutylizowania nie przekracza 35 kg można samodzielnie wywieźć je na wysypisko we wcześniej nabytych, specjalnie przeznaczonych do tego celu workach. Przy większej ilości odpadów, najlepiej skorzystać z pomocy profesjonalnych firm, które oferują wynajem kontenerów oraz profesjonalne usługi wywozu gruzu. Jest to najprostsze rozwiązanie, a także najbezpieczniejsze dla środowiska. Pozwala bowiem także na recykling uzbieranego materiału i jego ponowne użycie np.: przez firmy budowlane.