Skip to main content

Wynajem metalowego kontenera lub wygodnych worków Big Bag to skuteczna metoda na pozbycie się odpadów wytworzonych podczas budowy domu lub przeprowadzania większego remontu. Gruz, tynk, cegły, ziemia, ceramika, złom, stare meble czy nawet opakowania po materiałach budowlanych – wystarczy jedynie wyrzucić zbędne materiały, a firma, która dostarczyła nam pojemnik, w umówionym terminie zabiera go z powrotem i wywozi przekazane odpady do odpowiedniego punktu utylizacji. Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania nie musimy się już martwić transportem, który w przypadku generowania znacznej ilości śmieci wymaga użycia równie dużego auta. Należy jednak pamiętać, że wybór miejsca składowania pojemnika na odpady powinien być nie tylko dobrze zaplanowany, ale przede wszystkim zgodny z obowiązującymi przepisami. Aby skorzystać z możliwości kontenerowego wywozu gruzu, odpadów budowlanych i poremontowych, wymagane jest dopełnienie określonych formalności związanych z uzyskaniem odpowiedniego zezwolenia. Czy zawsze będzie nam ono potrzebne? Kiedy musimy o to zadbać i gdzie należy zgłosić się po zgodę? Wszystkiego dowiecie się w poniższym tekście.

W jakich sytuacjach należy zgłosić się po zezwolenie?

W przypadku, gdy zamówiony kontener miałby zostać umieszczony na prywatnej działce lub posesji, posiadanie pozwolenia nie jest wymagane. Nie oznacza to jednak wcale, że pojemnik można ustawić gdziekolwiek. Należy przede wszystkim rozsądnie wybrać miejsce, gdzie kontener zostanie ulokowany – najlepiej w taki sposób, aby dostęp do niego był wygodny dla pracowników budowlanych, a samochód firmy odbierającej odpady mógł go sprawnie i bezpiecznie wywieźć. Warto również zwrócić uwagę na to, czy przy odbiorze kontenera na odpady samochód transportowy nie zastawi żadnej publicznej drogi. Pozwolenie jest jednak niezbędne w sytuacjach, gdy kontener na odpady ma zostać ulokowany na terenie wspólnej nieruchomości. Wówczas należy złożyć odpowiedni wniosek do:

  • wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni, jeśli pojemnik na odpady miałby zostać umieszczony na podwórku lub posesji budynku, w którym odbywałby się remont, jak np. podwórko kamienicy, teren wokół bloku lub domu wielorodzinnego czy wewnętrzny parking. Uzyskanie zgody zwykle nie wiąże się z żadnymi opłatami, a procedura załatwiania nie jest trudna i trwa dość krótko.
  • urzędu gminy, jeśli wymagane jest ustawienie kontenera na pasie zieleni, chodniku bądź osiedlowej uliczce. Zwykle chodzi wówczas o przypadki, kiedy układ urbanistyczny nie jest w stanie umożliwić ulokowania pojemnika na odpady budowlane w miejscu, za które odpowiada wspólnota mieszkaniowa lub po prostu inne rozwiązanie nie jest odpowiednie. Przy załatwianiu tego rodzaju zezwolenia czas oczekiwania może trwać od kilku dni do nawet dwóch tygodni – niestety, są to terminy urzędowe i często nie ma możliwości, aby je przyspieszyć.

Co jeszcze warto wiedzieć o zezwoleniach na postawienie kontenera?

Jak zostało to już wspomniane, przy ubieganiu się o zgodę na ustawienie kontenera należy wystąpić z takim wnioskiem z odpowiednio dużym wyprzedzeniem. Podejmowanie ryzyka nie jest wskazane ani tym bardziej opłacalne, ponieważ kary za samowolę mogą wynosić nawet dziesięciokrotność wysokości opłaty za uzyskanie pozwolenia. Koszt otrzymania zgody na postawienie pojemnika na odpady ustala gmina – w zależności od miejsca opłata może wynosić od kilku do kilkunastu złotych za każdy dzień pobytu kontenera w danym punkcie. W przypadku wnioskowania o pozwolenie do wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni opłaty zwykle nie są naliczane. Jeśli jednak wciąż mają Państwo wątpliwości i nie wiedzą, do kogo należy wystąpić o zgodę w danym przypadku albo skąd wziąć pojemnik o odpowiednich gabarytach, warto poprosić o pomoc pracowników firmy Sawogruz, którzy zajmują się wynajmem kontenerów i wywozem odpadów pobudowlanych. Dzięki uzyskanemu wsparciu można z łatwością uniknąć niepotrzebnych problemów i sprawnie pozbyć się zalegającego po remoncie gruzu.