Skip to main content

Okresowe remonty, jakie każdy przeprowadza w swoim mieszkaniu czy domu jednorodzinnym, wiążą się z powstawaniem sporej ilości odpadów budowlanych. Te problematyczne śmieci mogą być jeszcze bardzo użyteczne pod warunkiem, że zostaną odpowiednio przetworzone.

Rodzaje odpadów budowlanych

Pojęcie gruzu lub odpadów budowlanych zazwyczaj odnoszone jest do ogólnej masy śmieci, jakie pozostają po przebudowie czy remoncie domu. W rzeczywistości stanowią one mieszaninę różnych odpadów, które nie tylko mają odmienną strukturę i skład chemiczny, ale też mogą być wykorzystane do odmiennych celów. Stąd tak ważne jest sortowanie śmieci na budowie, a jeśli remont przeprowadzany jest prywatnie, warto wynająć kontener na gruz, a następnie zlecić wywiezienie go do sortowania w specjalnych zakładach.

Ogólnie odpady budowlane dzieli się na:

  • gruz ceglany,
  • gruz ceramiczny,
  • gruz betonowy,
  • odpady z drewna, tworzyw sztucznych i szkła,
  • stal zbrojeniową i złom metalowy,
  • instalacje metalowe i armaturę,
  • grunt z wykopów.

Podział odpadów na poszczególne kategorie ma duże znaczenie w kontekście ich późniejszego wykorzystania do celów produkcyjnych.

Zastosowanie gruzu i odpadów budowlanych jako surowców wtórnych

Odpady budowlane stanowią coraz poważniejszy problem. Jest to efektem wzrastających cen gruntów i w konsekwencji wyburzania pod nowe budownictwo starych domów, w miejsce których budowane są nowe. Wyburzenia i przebudowy powodują powstawanie dużych ilości gruzu, który może być ponownie zagospodarowany. Szacuje się, że około 40% odpadów budowlanych to beton, który – po odpowiednim przetworzeniu – może być wykorzystany do produkcji nowego materiału.

Zainteresowanie technologiami, które umożliwiają ponowne wykorzystanie materiałów budowlanych systematycznie wzrasta. Do odpadów przydatnych technicznie zalicza się m.in. gruz betonowy i ceglany oraz beton zbrojony, które mogą zostać przekształcone w postać kruszywa. Ten charakterystyczny materiał stanowi podstawę w procesie budowy dróg i utwardzania fundamentów. Jest stosowany do stabilizacji i wzmocnień gruntu, do budowy umocnień przeciwpowodziowych itp. Powszechnie wykorzystywana jest też kruszona cegła.