Skip to main content

Budowanie domu wiąże się z koniecznością spełnienia wielu warunków, w tym również tych związanych z kwestią bezpieczeństwa pracowników i samej budowy. Podobne zasady obowiązują też podczas prac rozbiórkowych. Powinni je więc przeprowadzać wykwalifikowani specjaliści.

Bezpieczne wyburzanie ze specjalistami

Rozbiórka starego, zniszczonego budynku bywa bardziej niebezpieczna niż stawianie nowego domu. Powodem jest upływ czasu i niszczące siły, które przez dziesiątki lat oddziaływały na mury. Zważywszy, że rozbierane dziś domy powstawały w czasach, kiedy nie znano jeszcze nowoczesnych technologii, wiele takich budynków przypomina niestabilne domki z kart. Nawet niewielki magazyn, szopa czy garaż mogą przysporzyć wiele problemów. Dlatego znacznie lepszym rozwiązaniem niż samodzielne wykonanie prac jest powierzenie takiego zadania specjalistom.

Firmy oferujące tego typu usługi, do których zalicza się też Sawo Gruz, nie tylko dysponują wiedzą i uprawnieniami, ale też odpowiednim ciężkim sprzętem. Koparki, koparkoładowarki oraz wywrotki są niezbędne zarówno do rozebrania budynku, jak i do uprzątnięcia terenu. Dodatkową usługą w ofercie jest wynajem kontenerów na odpady oraz wywóz gruzu wraz z jego utylizacją.

Rozbiórkowe procedury bezpieczeństwa

Prace przy wyburzaniu domu lub rozbieraniu konstrukcji hali stalowej wymagają zastosowania się do zasad BHP oraz do zdroworozsądkowych reguł. Na pracowników i ekipy rozbiórkowe określone obowiązki nakłada samo prawo budowlane. Oto kilka przykładowych zaleceń.

  • Prac rozbiórkowych nie powinno się przeprowadzać przy wietrze przekraczającym prędkość 10m/s. Grozi to zawaleniem się ścian.
  • W czasie rozbiórki pracownicy mogą przebywać wyłącznie na najwyższej kondygnacji.
  • Konieczne jest systematyczne usuwanie gruzu za pomocą rynien zsypowych.
  • Niedopuszczalne jest podkopywanie ścian.
  • Pracownicy rozbiórkowi powinni stosować środki ochrony osobistej.
  • W skrajnych częściach budowli niezbędna jest odpowiednia asekuracja.
  • Rozbiórka powinna się odbywać pod nadzorem kierownika prac (art. 18 prawa budowlanego).
  • Obowiązkowe jest prowadzenie dziennika rozbiórki.

Samodzielne rozbieranie budynku lub garażu może prowadzić do nieprzewidzianych wypadków, a także wiązać się z niedotrzymaniem obowiązków, jakie nakłada prawo.