Skip to main content
wywrotki, wywożące gruz, ze względu na swój ciężar oraz konstrukcję, przeznaczone są na pojazdy 3 i 4 osiowe o dopuszczalnej masie całkowitej 26-32 ton.

Ze względu na możliwość załadowania do nich dużych ilości ciężkiego gruzu oraz innych materiałów budowlanych, najchętniej wykorzystywane są przez firmy, zajmujące się handlem kruszywem i budowlane, w tym zajmujące się budową dróg.

Wywrotki półciężkie i lekkie

Warto zwrócić uwagę na możliwości wywrotek półciężkich i lekkich.

Z jednej strony, wywożąc w nich gruz, musimy pamiętać, że materiały te nie mogą być za ciężkie, z drugiej strony tego typu maszyny stwarzają także możliwości wywozu innego typu odpadów. Będzie to:

  • piasek
  • ziemia z wykopów
  • materiały bitumiczne
  • kamienie
  • żwir

Rozmaite możliwości zastosowania, a także bardzo duża ładowność omawianych wywrotek sprawia, że są one jednymi z najchętniej wybieranych przez klientów.

Z kolei te przeznaczone do wywozu bardzo ciężkich materiałów wykorzystywane są najczęściej w trakcie wyburzania budynków lub podczas zakrojonych na bardzo szeroką skalę remontów kamienic. Wówczas ilość gruzu bowiem do wywiezienia jest tak duża, a materiał tak ciężki, że wywrotki lekkie nie nadawałby się do tego celu.