Skip to main content

Jednym z najbardziej kłopotliwych odpadów powstających przy okazji prac budowlanych bądź remontów jest gruz. Polskie prawo zakazuje wyrzucania gruzu do pojemników, które znajdują się w naszych domach – zamiast tego należy go przechowywać w określonych warunkach i przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub zlecać wywóz specjalistycznej firmie transportowej. Warto jednak pamiętać, że kontenery, w których można przechowywać gruz, przyczyniają się do utrzymania porządku. Gromadzenie odpadów w przeznaczonych do tego kontenerach pozwala szybko oczyścić miejsce pracy z niepotrzebnych śmieci, co zwiększa efektywność robót oraz poprawia bezpieczeństwo pracowników. Ponadto umieszczanie czystego gruzu w kontenerze umożliwia jego recykling i w efekcie przyczynia się do poprawy stanu środowiska. Zwykle podmioty sprawujące pieczę nad odpadami komunalnymi są również odpowiedzialne za usuwanie gruzu, jednak jeśli nie robią tego osobiście lub udostępniane przez nich pojemniki są przepełnione, warto skontaktować się z profesjonalną firmą transportową, która zajmuje się wypożyczaniem kontenerów do różnego typu odpadów.

Koszt wynajmu kontenera – co na to wpływa?

Zadaniem firmy oferującej wynajem jest dostarczenie pojemnika pod wskazany adres, a następnie odebranie go wraz z zawartością w umówionym wcześniej terminie. Koszt wypożyczenia kontenera na gruz zależy w takim przypadku od kilku czynników:

  • wielkości kontenera – cena za metr sześcienny odpadów będzie tym korzystniejsza, im większy jest kontener na gruz. Dodatkowo należy pamiętać, aby nie załadowywać gruzu ponad burty kontenera, ponieważ może się to skończyć odmową wywozu odpadów lub dodatkowymi opłatami;
  • konstrukcji pojemnika – worki Big Bag są tańszym rozwiązaniem niż kontenery odkryte o tej samej objętości;
  • typu składowanego gruzu – przekazanie gruzu z pozostałościami budowlanymi może doprowadzić do zwiększenia się kosztów usługi. Co prawda samo wypożyczenie kontenera nie będzie przez to droższe, ale wyższa może być już powiązana z tym cena za wywóz oraz utylizację;
  • czasu – klient uzgadnia w umowie, na jak długo chce wynająć kontener. W przypadku chęci przedłużenia najmu należy przygotować się na uiszczenie dodatkowej opłaty;
  • regionu i odległości od klienta – cena jest uzależniona od regionu, w którym mieszka klient i w dużym uproszczeniu sprowadza się do tego, że w dużych miastach wynajem kontenera jest droższy. Ponadto może się to wiązać z dodatkowym kosztem transportu kontenera, jeśli odległość od firmy jest znacząca;
  • usług dodatkowych – należy do nich np. załadunek odpadów. Warto go zamówić, jeśli część prac, podczas których powstał gruz, została wykonana przed dotarciem kontenera.