Skip to main content

Kontenery różnią się między sobą wielkością, przeznaczeniem oraz konstrukcją. Przed wyborem odpowiedniego kontenera powinniśmy wiedzieć, jakiego rodzaju odpady i w jakiej ilości zamierzamy umieścić w kontenerze oraz w jakim miejscu będzie on ustawiony.

Kontenery na odpady i gruz

Przed wyborem kontenera należy oszacować ilość gruzu. Wybór zbyt małego kontenera będzie się wiązał z większą częstotliwością jego wywozu oraz z utrudnieniami na placu budowy. Zbyt duży kontener będzie wiązał się z wyższymi kosztami dzierżawy. Każda firma korzysta z trochę innych kontenerów, jednak poszczególne ich typy są podobne. Kontenery mogą być odkryte i zakryte. Zakryte kontenery zapewniają ochronę przed podrzucaniem śmieci przez postronne osoby, jeśli kontener znajduje się np. przy ulicy lub w miejscu ogólnie dostępnym.

Wielkość kontenera

Małe kontenery odkryte o pojemnościach 2m3 i 3m3 typu Mulda nadają się do wywozu gruzu i odpadów budowlanych oraz do składowania ziemi i innych materiałów sypkich. Dobrze spisują się w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Więcej miejsca zajmują kontenery odkryte o pojemności od 2m3 do 6m3. Do składowania i wywozu gruzu oraz odpadów komunalnych służy odkryty kontener o wielkości 7m3. Największy kontener na odpady budowlane i wielkogabarytowe odpady komunalne, a także na korę, gałęzie, liście ma pojemność 34m3.

Przeznaczenie kontenerów

Poza wielkością kontenera ważne jest też to, co będziemy w nim umieszczać. Nie wszystkie kontenery, ze względu na różnice konstrukcyjne, przystosowane są do składowania i wywożenia odpadów sypkich lub wielkogabarytowych. Tego typu kontenerami są na przykład prasokontenery, które służą do wywozu sprasowanej makulatury, folii czy odpadów tworzywowych. Są jednak bardzo wrażliwe na zanieczyszczenia, dlatego nie nadają się do wywozu brudnych odpadów papierowych typu tapety lub opakowania po produktach sypkich. Różnorodność kontenerów sprawia, że wybór najlepszego do naszych potrzeb najlepiej jest uzgodnić z pracownikiem firmy wywożącej odpady. Dzięki temu będziemy mieć pewność, że dany kontener spełni nasze potrzeby.