Skip to main content

Jedną z najczęściej występujących niedogodności, z którymi muszą mierzyć się osoby zlecające budowę domu bądź remont mieszkania, jest kwestia usunięcia pozostałych po pracy odpadów. O ile zgromadzonych odpadów nie jest zbyt wiele, a osoba za nie odpowiedzialna dysponuje odpowiednim pojazdem, można je umieścić we wiadrach bądź w workach i wywieźć bezpośrednio do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Sprawa komplikuje się jednak wtedy, gdy odpadów jest dużo więcej, gdy nie nadają się one do pozostawienia w PSZOK-u lub za zagospodarowanie śmieci może zostać pobrana dodatkowa opłata. Jeśli chcemy pozbyć się znacznych ilości gruzu bądź śmieci nienadających się do wyrzucenia do pojemników na odpady komunalne, konieczne staje się wynajęcie kontenera. Z pomocą przychodzą wówczas specjalistyczne firmy zajmujące się wypożyczaniem i odbiorem kontenerów na odpady. Decydując się na tego typu rozwiązanie, należy zastanowić się nad kilkoma kwestiami, w tym nad sposobem wynajmu kontenera, który jest determinowany m.in. przez czas. W jakich przypadkach lepiej sprawdzi się załadunek natychmiastowy, a kiedy wynajem długoterminowy?

Załadunek natychmiastowy

Załadunek natychmiastowy polega na tym, że kierowca zajmujący się transportem kontenera przyjeżdża we wskazane przez klienta miejsce, zdejmuje kontener z samochodu i czeka umówiony czas na załadunek. Po umieszczeniu odpadów w pojemniku kierowca zabiera kontener, a następnie wywozi go do odpowiedniego punktu zbiórki. Jest to niezwykle korzystna opcja wynajmu w kontekście sytuacji, w których pozostawienie kontenera na kilka dni znacznie utrudniałoby wykonywanie prac remontowych oraz funkcjonowanie osób zamieszkujących daną lokalizację. Załadunek natychmiastowy jest idealnym rozwiązaniem dla przestrzeni, dla których wymagane byłoby uzyskanie pozwolenia na zajęcie miejsca (np. na parkingu lub pasie ruchu) – szczególnie że zdobycie odpowiedniej zgody często bywa obarczone dodatkową opłatą. Załadunek natychmiastowy przydaje się również wówczas, gdy załadunek odpadów następuje tylko w określonym momencie wykonywania prac, np. na samym początku lub końcu prowadzenia działań przy większej inwestycji. Zamiast więc dokonywać wynajmu na cały okres projektu, kiedy to kontener przez większość czasu nie będzie użytkowany, klient może wybrać konkretny dzień, w którym dokona załadunku. Dodatkowym plusem może być fakt, że nikt inny nie podrzuci do kontenera swoich śmieci, a koszt wynajmu jest korzystniejszy niż w przypadku długoterminowego wynajmu.

Wynajem na dni

Jeśli jednak klient nie ma miejsca na magazynowanie dużej ilości gruzu lub odpady generowane są równomiernie, najlepiej wynająć kontener na cały okres prowadzenia prac budowlanych. Wówczas firma pozostawi pojemnik w wyznaczonym wcześniej miejscu i odbierze go w określonym dniu. Nie ma również problemu z wypożyczeniem mniejszego kontenera (np. typu Mulda) i umieszczeniem go na posesji o wąskim wjeździe, co znacznie ułatwi funkcjonowanie i nie spowoduje zablokowania drogi na cały okres wynajmu. Zwykle kontenery wypożyczane są na kilku dni roboczych, ale istnieje także możliwość zamówienia pojemnika na dłuższy okres bądź przedłużenie czasu wynajmu już w trakcie jego trwania, po uprzednim skonsultowaniu się z firmą (wiąże się to z dodatkową opłatą za dzierżawę). Aby przyspieszyć prace remontowe, a tym samym skrócić okres wynajmu kontenera do niezbędnego minimum, warto również zaopatrzyć się w zsyp do gruzu. Najwięcej czasu oraz sił potrzebnych do likwidacji gruzu mogą dzięki niemu zaoszczędzić remontujący, którzy pozbywają się odpadów z wyższych pięter. Wytrzymałe i odporne na uszkodzenia mechaniczne rękawy wykonane z polietylenu PE-HD umożliwiają zrzut odpadów wprost do kontenera, bez konieczności manewrowania między piętrami czy obawy o zanieczyszczenie miejsca budowy.