Skip to main content

Firmy zajmujące się recyklingiem segregują odpady w określony sposób. Ministerstwo Środowiska podzieliło je na odpowiednie kategorie. Odpady można więc podzielić głównie na: pobudowlane i przemysłowe.

Odpady a regulacje prawne

Klasyfikacja odpadów to duża wygoda, która pozwala uniknąć niepotrzebnych nieporozumień. Każda firma ma obowiązek pozbycia się odpadów budowlanych w sposób bezpieczny dla środowiska. Musi również przedstawić, jakie rozwiązania chce w związku z tym wprowadzić. To wszystko składa się na tzw. plan gospodarki odpadami. Firmy recyklingowe natomiast działają według ściśle określonych procedur, wywożą one odpady budowlane w specjalnych kontenerach, na które notabene muszą mieć pozwolenie. Transport odpadów jest następnie kontrolowany przez państwo, w związku z tym zawsze należy wypełniać kartę przekazania odpadów.

Odpady pobudowlane

W każdej firmie budowlanej produkuje się duże ilości różnego rodzaju odpadów, począwszy od gruzu aż do odpadów komunalnych. Część z nich kwalifikuje się do miana niebezpiecznych dla środowiska, dlatego tak ważna jest ich odpowiednia utylizacja.

Podział odpadów pobudowlanych

Odpady według Ministerstwa Środowiska dzielimy na dwadzieścia grup. Każda z nich pochodzi z innego miejsca, dlatego mamy przykładowo takie grupy odpadów, jak:

17 01 02 – gruz ceglany i cement

17 01 80 – usunięte tapety, tynki i okleiny

17 02 01 – elementy drewniane: belki, konstrukcje, boazerie i drzwi

17 02 02 – odpady budowlane szklane

17 02 03 – odpady z tworzyw sztucznych ( w tym: rynny, rury wodociągowe itp.)

17 05 04 – gleba i ziemia, a także część gruzu kamiennego.

Odpady przemysłowe

Najczęściej są one wywożone przez firmy recyklingowe w kontenerach, choć nie zawsze. Odpady przemysłowe to ogólnie dość szeroka grupa, ale fachowcy na pewno będą w stanie poradzić, w jaki sposób najlepiej je przewozić.