Skip to main content

Zasady BHP to zbiór zasad postępowania przy pracy, które mają na celu zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa i higieny pracy. Wywóz gruzu wiąże się najczęściej z robotami rozbiórkowymi lub wyburzeniami. Przy tego typu pracy zasady BHP są niezwykle istotne, ponieważ gwarantują bezpieczeństwo wszystkich pracowników.

Zaczynamy od zabezpieczenia placu budowy

Zanim na dobre rozpoczną się prace związane z rozbiórką, inwestor ma obowiązek odpowiednio zabezpieczyć plac budowy. Najważniejsze jest ogrodzenie terenu rozbiórki w taki sposób, aby nie było możliwości swobodnego wejścia na niego osób do tego nieupoważnionych. Należy też rozstawić tablice ostrzegawcze i dbać o czystość placu rozbiórki.

Zasady BHP

Roboty rozbiórkowe powinny być zawsze przeprowadzane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku, w którym dokładnie opisane zostały zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas przeprowadzania robót budowlanych.
Przede wszystkim nie wolno ręcznie przenosić ciężarów, których masa przekracza ustalone normy oraz obsługiwać urządzeń nie mając do tego stosownych uprawnień i szkoleń. Zabronione jest zdejmowanie osłon i zabezpieczeń z obsługiwanych pracujących maszyn oraz prowadzenie rozbiórek, jeśli istnieje choćby najmniejsze prawdopodobieństwo obalenia rozbieranej konstrukcji przez wiatr. Niedozwolone jest prowadzenie tego typu prac na zewnątrz, jeżeli panują niesprzyjające warunki atmosferyczne (np. silne opady deszczu czy śniegu albo porywisty wiatr). Nie wolno prowadzić rozbiórek, kiedy na niższych piętrach budynku znajdują się ludzie, a także równocześnie prowadzić takich prac na wielu piętrach jednego budynku.

Gruz nie może być wyrzucany przez okna lub inne otwory na zewnątrz oraz gromadzony na stropach, balkonach czy klatkach schodowych. Powinien być regularnie usuwany z budynku, w którym prowadzone są prace rozbiórkowe przy użyciu specjalistycznych rynien zsypowych. Gruz musi być systematycznie wywożony w miarę postępowania prac rozbiórkowych. Należy go załadować do kontenerów albo na samochody ciężarowe przeznaczone do transportu na wysypiska.

Pamiętajmy, że wszelkie elementy, które nadają się do odzysku, muszą być przechowywane w krytym miejscu na terenie inwestycji.