Skip to main content

Gruz jest powszechnym odpadem budowlanym. Obecnie ustawodawca nakazuje zagospodarowanie gruzu na terenie budowy lub zlecenie jego utylizacji specjalistycznej firmie. Niestety czasami odpadów może być naprawdę dużo, a możliwości wykorzystania gruzu na terenie budowy są ograniczone. Stosuje się go głównie do utwardzenia powierzchni lub budowy fundamentów.

Recykling gruzu pobudowlanego

Coraz większy nacisk na ekologię i działania chroniące środowisko wpłynęły pozytywnie na rozwój technologii umożliwiających recykling materiałów pobudowanych. Firmy dysponujące specjalistycznym sprzętem rozkruszającym gruz, coraz chętniej zajmują się jego skupem. Obecnie gruz poddany obróbce i ujednoliceniu może z powodzeniem być ponownie wykorzystywany jako materiał budowlany.

Ze względu na surowiec wyjściowy gruz możemy podzielić na:

  • betonowy,
  • ceglany,
  • zmieszany z cegły, betonu, ceramiki, ale oczyszczony z elementów niebezpiecznych.

Sposoby zagospodarowania gruzu

Gruz z pokruszonej cegły i betonu stosuje się zamiast żwiru lub kamienia kruszonego jako podbudowa dróg i chodników. Jak się okazuje parametry wytrzymałościowe osiąganych w ten sposób konstrukcji, niejednokrotnie przewyższają te wykonane z nieprzetworzonych surowców. Ponadto do budowy dróg niezastąpionym tworzywem okazuje się zużyty asfalt. Można z powodzeniem mieszać go ze standardową nawierzchnią, otrzymując w ten sposób drogi wzmocnione dodatkową zawartością kruszywa obecnego w odpadach asfaltowych. Innym cechującym się wieloma zaletami odpadem jest materiał powstający z kruszonej cegły, który pospolicie wykorzystuje się jako nawierzchnia kortów tenisowych lub bieżni.

Warto pamiętać o tym, że gruz pobudowlany często zawiera elementy stalowe, które można odzyskać i sprzedać z dodatkowym zyskiem.

Wszystko to powoduje, że gruz nie jest już tylko kłopotliwym odpadem, ale także atrakcyjnym materiałem, który znajduje coraz to nowe zastosowania w budownictwie.