Skip to main content

O ogromnej szkodliwości azbestu na zdrowie ludzkie słyszał już chyba każdy. Co roku wiele tysięcy osób decyduje się na rozbiórki starych dachów, domów i budynków gospodarczych, z których trzeba usunąć ten niebezpieczny produkt. Do usunięcia azbestu bezwzględnie należy zatrudnić wyspecjalizowaną firmę, która zrobi to w sposób profesjonalny i bezpieczny dla otoczenia.

Jak usuwany jest azbest?

Firma, która usunie azbest z dachu naszego domu, zrobi to w kilku krokach. Przede wszystkim zacznie od dokładnego zabezpieczenia terenu i ustawienia tabliczek ostrzegawczych o odbywających się pracach. Jeśli azbest usuwany jest z  domu na działce,  wokół której znajdują się inne zabudowania, konieczne jest poinformowanie sąsiadów o planowanych pracach. Powinni oni odpowiednio pozabezpieczać swoje domostwa, stawiając nacisk na dokładne uszczelnienie okien. Pracownicy przebiorą się w odpowiednią odzież ochronną do pracy z azbestem, czyli w kombinezony, rękawice, maski, i okrycia butów. Dach zazwyczaj zwilża się wodą, aby groźby pył osiadał na nim, zamiast unosić się w powietrze i rozprzestrzeniać dalej. Dach eternitowy usuwa się stosunkowo delikatnie, aby materiał się łamał i nie wydobywało się z niego jeszcze więcej pyłu.

Co dalej?

Zdjęty z dachu eternit pracownicy firmy umieszczą w foliowych workach. Worki muszą być odpowiednio oznakowane specjalnymi, ostrzegawczymi naklejkami. Wszystko dodatkowo pokrywa się plandeką z folii. Wtedy następuje wywóz azbestu. Dokąd trafia? Azbest wywozi się na dedykowane składowiska śmieci, gdzie zamyka się go w bardzo szczelnym opakowaniu i zakopuje. Do 2032 roku w Polsce mają powstać 84 takie składowiska. Inną metodą jest witryfikacja odpadów azbestowych, jest jeszcze jednak stosunkowo mało popularna. W tym przypadku azbest przetapia się razem ze szklaną stłuczką, dzięki czemu powstaje zeszkliwiona, nieszkodliwa masa. Jest świetnym dodatkiem np. betonów.