Skip to main content

Zgodnie z obecnymi wymogami prawnymi należy usunąć azbest, potocznie nazywany eternitem, z powierzchni dachów wszystkich budynków. W jaki sposób można się go pozbyć? Usuwaniem azbestu mogą zająć się tylko wyszkoleni fachowcy.

Co nieco o azbeście

Azbest to grupa elastycznych i niepalnych minerałów. Ze względu na swoje zalety był przez wiele lat stosowany w budownictwie. Charakteryzuje się odpornością na wysokie, jak i niskie temperatury oraz na działanie kwasów. Odkryto, że jest jednak rakotwórczy, a więc szkodliwy dla zdrowia, ale i środowiska, dlatego rozpoczęto wprowadzać ustawy, które zakazują stosowania azbestu w przemyśle. Największe ilości tego surowca wykorzystywano przy produkcji materiałów budowlanych. Według polskiego prawa wszystkie wyrobu z tego materiału mają zostać usunięte do 2032 roku. Dlatego istnieje obowiązek poinformowania gminy o zamiarze usunięcia azbestu z własnego domu czy budynku firmowego. Wiele z nich dofinansowuje to przedsięwzięcie ze środków od Unii Europejskiej – listę tych gmin znajdziesz w Internecie.

Kto może usunąć azbest?

Azbest stanowi niebezpieczny odpad przemysłowy, dlatego tak ważne jest jego usunięcie. Kiedy już poinformujemy o tym starostwo powiatowe, należy zlecić to zadanie fachowcom, ponieważ jest dość skomplikowane. Eternit musi być usuwany w odpowiedni sposób, aby jak najbardziej ograniczyć jego szkodliwe działanie. Usuwanie azbestu to jedna z usług, którą oferują firmy gospodarujące odpadami. Ważne jest, że posiadają one specjalne uprawnienia oraz odpowiednie wyposażenie techniczne. Nasza firma zajmuje się usuwaniem azbestu w Łodzi i okolicach oraz dysponuje specjalnymi kontenerami na ten rodzaj odpadu. Osoba, która samodzielnie bez zezwolenia usunie azbest naraża się na karę grzywny z powodu niewłaściwego gospodarowania odpadami.